Nyheter

Uten renholderne stopper alt opp

Noen av heltene i krisen er renholderne. De gjør en samfunnskritisk jobb for fellesskapet, men får ikke barnepass. - Det går ikke an, sier renholder Agnieszka Almukhtar.

22.03.2020

Avtale med Oslo kommune om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronakrisen

KAH og Oslo kommune har blitt enige om å inngå en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid.

19.03.2020

Lærlinger i helsefagene er en viktig ressurs som må brukes, men ikke utnyttes

- Lærlinger i helsefaget må ha kompetanse til å utføre oppgavene som de kan bli satt til i en krisesituasjon og forsvarlighet skal komme først, sier Helge Sporsheim som er leder av yrkesseksjon for helse og sosial i Fagforbundet Oslo.

19.03.2020

Informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Det vil være en vanskelig tid for lærlinger og lærekandidater fremover. Derfor har Fagforbundet Oslo samlet viktig informasjon for denne gruppen.

18.03.2020

Gode signaler fra Oslo kommune

Oslo kommune har ingen planer om å permittere ansatte.

17.03.2020

Stengte kontorer hos Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo har stengte kontorer i Apotekergata 8 som følge av Koronaviruset. Det vil fortsatt være mulig å få tak i oss på telefon 23 06 46 60 og e-post fkoslo@fagforbundet.no.

15.03.2020

Koronaviruset: Dette må du vite som medlem og tillitsvalgt i Fagforbundet

Her er oppdaterte, veiledende råd om hva Fagforbundets organisasjon kan gjøre for å begrense smitte.

13.03.2020

Koronaviruset – aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Koronaviruset reiser mange spørsmål. De fleste er regulert i lov- eller avtale, men den nye situasjonen som er oppstått i forbindelse med viruset viser at det også er behov for lovendringer og presiseringe.  LO-advokatene har samlet opp de aller viktigste spørsmålene som reises.

12.03.2020

Alle kurs avlyses

Fagforbundet Oslo avlyser alle kurs inntil videre.

12.03.2020

Informasjon fra Fagforbundet Oslo om Koronaviruset

Fagforbundet Oslo følger alle retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Koronaviruset vil naturligvis ha en innvirkning på driften i regionen.

12.03.2020

Råd om forholdsregler knyttet til Koronaviruset

Her er oppdatert informasjon rundt Koronaviruset og status hos Fagforbundet Oslo.

10.03.2020

Sikrer fremtiden til Fagforbundet

Våre tillitsvalgte besøker videregående skoler over hele byen. Målet er å lære ungdom om historien til arbeiderbevegelsen og hva vi kjemper for i dag. Og hvem vet, muligens sitter en fremtidig lederen av Fagforbundet og hører på.

09.03.2020

Portør for en dag

19 oppdrag, 14 000 skritt og mange levende samtaler. Ungdomstillitsvalgt Maren Oddvang fikk prøve seg som portør for en dag. Slik gikk det.

05.03.2020

Glad for nei til SIAN på Deichmanske bibliotek

Deichman bibliotek gjorde det eneste riktige, og snudde. Det blir nei til SIAN på Deichman. - Vi er veldig glad for dette, sier Toril Høimyr, som er leder av Deichmanklubben.

04.03.2020

Nei til SIAN på Deichman!

Fagforbundet Oslo tar avstand fra den rasistiske organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge). Våre medlemmer skal slippe å forholde seg til rasister på jobb.

04.03.2020

Informasjon om Koronaviruset

Informasjon om Koronaviruset for tillitsvalgte og ansatte i Oslo kommune. Fagforbundet Oslo oppfordrer alle til å følge rådene fra Folkehelseinstituttet.

03.03.2020

– Alle tillitsvalgte bør ta dette kurset

Patrick Sontchou er tillitsvalgt og har startet på Fase 2 kurs. – Jeg kommer uten tvil til å bli en bedre tillitsvalgt etter dette, sier Patrick Sontchou.

03.03.2020

Tett på lærlingene

Kristin Bjørnerud Greaker er stolt helsefagarbeider og brenner for å veilede lærlinger. Det er ikke vanskelig å se.

27.02.2020

Lavtlønte venter på et løft!

– Det er på tide å heve lønna til de lavtlønte og for fagarbeidere generelt. Det er så utrolig store forskjeller mellom mannsdominerte og kvinnedominerte yrker, sier ungdomstillitsvalgt og helsefagarbeider Ida Renate Olsen.

27.02.2020