Nyheter

I stadig dialog for bedre arbeidssituasjon i barnehagene, AKS og i skolene

Økt smitte har gjort arbeidssituasjonen uholdbar for mange som jobber i skoler, AKS og i barnehager. Fagforbundet Oslo er i stadig dialog for at våre medlemmers opplevelser skal tas på alvor.

Avtale om korona-tillegg i Oslo kommune klar

LO Kommune Oslo, Oslo kommune og de andre forhandlingssammenslutningene er enige om en ny avtale om korona-tillegg i Oslo kommune. Avtalen innebærer økt kompensasjon for overtidsarbeid og merarbeid.

Nytt sentralt hovedverneombud i Oslo kommune

Odd Dagfinn Øien blir nytt sentralt hovedverneombud i Oslo kommune fra nyttår. I et brev til Oslo kommune peker nemlig Fagforbundet og flere andre forbund på han som Svein Mathisens arvtaker.

Sentralt hovedverneombud takker for seg

Fra nyttår går Svein Mathisen inn i pensjonistenes rekker etter fem år som sentralt hovedverneombud i Oslo kommune. Fagforbundet Oslo har bedt ham fortelle litt fra sitt verv før han forlater oss.

Partene i Oslo kommune oppfordrer ansatte til å vaksinere seg

Fagforeningene og arbeidsgiver Oslo kommune har en klar beskjed til deg som ansatt: Takk ja, når du får tilbud om vaksine!

Nytt digitalt klubbverktøy under arbeid

For å hjelpe klubbstyrene utvikler Fagforbundet et nytt nettbasert verktøy for å gjøre styrejobben enklere. Verktøyet er under arbeid og Fagforbundet Oslo har intervjuet prosjektlederne.

Startskuddet har gått for revidering av årsplanene

Revidering av årsplanene for Fagforbundet Oslo er i gang. Fire tillitsvalgte fra planleggingsseminaret forteller om aktiviteter som er planlagt for neste år, og hvilken aktivitet som er deres hjerte nærmest.

Krava til hovedforhandlingene i 2022 er på plass

Tariffrepresentantskapet har vedtatt generelle hovedkrav og særkrav til alle tariffområdene til hovedforhandlingene i 2022.

Fikk flere aha-opplevelser på Yrkeskonferansen

Mette Skjeppestad er plasstillitsvalg ved Vålerengahjemmet, hovedtillitsvalgt i Kirkens bymisjon og jobber som hjelpepleier. Hun har deltatt på Yrkeskonferansen 2021 i regi av Yrkesseksjonen for Helse og Omsorg og hun er veldig fornøyd.

Fagforbundet Ung Oslo har passert 6000 medlemmer

Maren Oddvang er barne- og ungdomsarbeider, tillitsvalgt og leder for Fagforbundet Ung Oslo og fryder seg over medlemsøkninga.

Ny overenskomst i Lovisenberg omsorg sikrer kvalitet og rekruttering

Et overveldende flertall av medlemmene, sammen med de tillitsvalgte, er fornøyd med den nye overenskomsten for Lovisenberg omsorg AS.

Ny leder i yrkesseksjon for kontor og administrasjon

Lensley Baya er hovedtillitsvalgt i Utdanningsadministrasjonen og kommer fra sentraladministrasjonen i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Han er nå fungerende leder for Yrkesseksjonen kontor og administrasjon i Fagforbundet Oslo.

Et bindeledd mellom medlemmer og arbeidsgiver

Sara Elisabeth Skreppedalen Moss-Fongen, prest og bispedømmetillitsvalgt i Oslo, Fagforbundet Teologene.

Anbefaler folk å bli tillitsvalgt

Stian Haldsrud, trikke og t-banefører og klubbleder i Helgedagsbetjeningen, Oslo sporveiers Arbeiderforening (OSA), Fagforbundet Oslo.

Et interessant og spennende verv

Marius Hansen, kunderådgiver i Fjellinjen AS og tillitsvalgt i Fagforbundet Teknisk fagforening Oslo.

Man får bistå folk i vanskelige situasjoner

Ola Erik Blæsterdalen, teatertekniker og fellestillitsvalg i Fagforeningen Teater og scene

Veldig givende å være tillitsvalgt

Jane Koppang, salgsansvarlig og klubbleder i Fortum Oslo Varme, Energiansattes personalforening.

Vi trenger deg som tillitsvalgt

Den tillitsvalgte er bindeleddet mellom det enkelte medlem og arbeidsgiver. Fra 1. – 5. november feirer vi tillitsvalgtuka med arrangementer og kurs.

Nøkkelen til løsning er hos direktørene

I et innlegg i Dagsavisen 15. oktober argumenterer Anna Elisabeth Uran og Mari Røsjø for at ansvaret for en rask løsning av streiken er hos kulturlederne.

Silje er klar for å streike lenge

Silje Hostvedt Isaksen er blitt kjent for å ha laget en praktfull streikekjole av tjue handlenett fra Fagforbundet. Hun er klar for å streike lenge.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?