Til hovedinnhold

Nyheter

Cathrine Slettebakk er leder for Ungdomsutvalget i Fagforbundet Oslo, postfortoller i Posten Norge og medlem av Fagforbundet Posten Oslo og Omegn.

Fagforbundet Oslo skal være et støttehjul for unge medlemmer

Ny ungdomsleder i Fagforbundet Oslo

Fylkesstyret i Fagforbundet Oslo viser solidaritet med pensjonsprotestene i Frankrike på besøk hos det paneuropeiske fagforbundet EPSU i Brussel.

Fylkesstyret samlet for første gang

Den 16. april var det fylkesstyremøte.

Fana til Fagforbundet Oslo

Oppgjøret i Oslo kommune er utsatt

Streik i frontfaget får følger for oppgjøret i Oslo kommune.

Roger Kristensen er HTV i Boligbygg Oslo KF og leder av Yrkesseksjon Kontor og administrasjon Oslo.

Ny leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon Oslo

Opptatt av teknologiutviklinga og arbeidshverdagen.

Osama Khalil er hovedtillitsvalgt i Bydel gamle Oslo og styremedlem i Yrkesseksjon for helse og sosial Oslo.

Id mubarak!

Bli med og feire id al-fitr.

Cathrine Sanden er valgt sekretær i Fagforbundet Oslo og medlem av Fagforbundet Helse, sosial og velferd, Oslo.

Ny sekretær

Ny sekretær på plass i Apotekergata 8.

Roger Dehlin, leder for Fagforbundet Oslo

Råkjør mot ansatte gir ikke god eldreomsorg

Innlegg i Dagsavisen 3. april 2023

Randi Færevik, leder for Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst og Linda Amundsen, tillitsvalgt i Oslo Sporveiers Arbeiderforening Begge  er med i Antirasistisk Utvalg.

Samler fagforeninger mot rasisme og diskriminering

Nytt utvalg mot rasisme på plass.

Vi vil ha en pleie- og omsorgssektor der folk ønsker å jobbe, ser utviklingsmuligheter og et trygt og stabilt arbeidsliv.

Råkjør mot ansatte gir ikke god eldreomsorg i Oslo

Uttalelse fra Fagforbundet Oslos Fylkesmøtet 2023

Den nye regjeringen fortsetter med å utvide de ulovlige bosettingene i okkuperte Palestina

Fordøm Israels drap på palestinerne - oljefondet ut av Israel!

Uttalelse fra Fagforbundet Oslos Fylkesmøtet 2023

Fagforbundet Oslo mener at de som tjener aller minst, må prioriteres.

Solidaritet på tvers av lønnsnivå

Tariffpolitisk uttalelse fra Fagforbundet Oslos Fylkesmøtet 2023

Skal de seriøse i bransjen klare å konkurrere i dagens marked, er det nødvendig med en snarlig opprydning.

Det haster med tiltak mot sosial dumping i varebilbransjen!

Uttalelse fra Fylkesmøtet 2023

Nytt fylkesstyre er valgt for nye to år.

Nytt fylkesstyre er valgt

Fylkesmøtet ble holdt 22. - 23. mars 2023.

Thomas Eliassen, Kjetil Jansen og Jan Rensve jobber i Vann- og avløpsetaten og er medlemmer av Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo.

Reint vann til folket

22. mars er verdens vanndag.

Ghenet Tekle er bussfører og sekretær i Bussklubben i Oslo Sporveier Arbeiderforening

Stolt bussfører

18. mars er bussførerdagen.

Maren Oddvang er leder for Ungdomsutvalget og Cathrin Snare er leder for Yrkesseksjon for helse og sosial.

God munnhelse til alle

Fagforbundet Oslo aksjonerer på tann- og munnhelsedagen 20. mars.

Randi Færevik er leder for Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst.

Bli med på markering mot rasisme og diskriminering

Felles markering på Jernbanetorget 18. mars.

Delegasjonen fra Fagforbundet Oslo

Gode diskusjoner om oppgavefordeling i psykiatrien

Sykehuskonferansen 2023 ble holdt i Bodø.

Medlemmer i NHO-barnehagene i aksjon på Egertorget

Gi din signatur til de streikende barnehagearbeiderne

Streiken er i sin fjerde uke. Vi trenger din støtte!

Berit Tevik er leder for Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo

Kvinner! Opp til kamp!

Hurra for kvinnedagen 8. mars!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?