Nyheter

Busstreiken ga resultater

Bussjåførene har streiket i hele landet og gjort en formidabel innsats. Det har gitt resultater, men Fagforbundet hadde håpet på mer. Kampen fortsetter.

10 år med hjertevarme

Fagforbundets barneby feirer 10 år. - Jeg så stolt og glad over hva Fagforbundets medlemmer har bidratt til, sier Lasse Kristiansen som selv har opplevd det på nært hold.

Barnebyjubileet 2020: Bli med på den store barnebyauksjonen!

Barnebyen er ti år 28. september og vi feirer med auksjon. Ta en titt på auksjonsliste med 17 spennende gjenstander og opplevelser. Det er flotte fotografier av barna i barnebyen, praktbøker, kunst, hotellopphold, nydelig hjemmestrikk og mye, mye mer. Vi åpner opp for bud i tidsrommet 28. september kl. 12.00 til 12. oktober kl. 12.00.

Vervet seks ganger mer enn målet, og vi er bare i september

Hanna Lajord-Stilén brenner for verving og medlemspleie, men insisterer på at det er de lokale tillitsvalgte som er heltene. I fellesskap har klubben i Utdanningsetaten vervet seks ganger mer enn målet for 2020.

Bussen havner bak i køen ( fra Klassekampen.no)

SKILLE: Thomas Stave kjører trikk. Marit Sauge kjører buss. Mellom dem skiller det 67.000 kroner i lønn. Anbudssystemet i kollektivtrafikken blir pekt på som årsak.

Et krevende Oslobudsjett med noen lysglimt

Koronapandemien har gjort at det rødgrønne byrådet måtte legge frem et helt annerledes budsjett enn forventet. – Tre høydepunkter er at alle sykehjem skal tilbake i egenregi, høyere grunnbemanning i noen barnehager og starten på en ny boligpolitikk, sier Anna Elisabeth Uran.

Busstreiken: Klare for langvarig kamp

Bussjåførene fortjener høyere lønn og en arbeidshverdag hvor sikkerhet er i førersete. Dette ville ikke arbeidsgiver være med på og derfor er det streik. - Vi kommer ikke til å gi oss, sier Ola Floberg.

Tariffoppgjøret 2020 - Brudd i Oslo kommune

KAH har brutt årets forhandlinger. - At Oslo kommune sa nei til å få pensjonsvedtektene inn i overenskomsten er hovedbegrunnelsen, sier regionsleder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo.

Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter

I dag ble det andre kravdokumentet fra LOs forhandlingssammenslutning KAH overlevert til Oslo kommune. -Vi konkretiserer de overordnede kravene våre som er en solidarisk lønnspolitikk, pensjon og heltid, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge

Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store deler av ordningen med seniordager. Begge deler var helt sentrale krav for medlemmene.

Frykter mangel på fagarbeidere

Det er flere unge lærlinger som enten har blitt permittert eller mistet muligheten til å utføre utdanningen sin. Dette gjør at vi stiller spørsmål om framtiden, skriver Maren Oddvang i Klassekampen.

Tarifforhandlingene i Oslo kommune endelig i gang

I dag ble de første kravene overlevert til kommunen. -Vi prioriterer lavtlønte, pensjon og hele stillinger, forteller Roger Dehlin.

Sonia Khan valgt og digitalt representantskap gjennomført for første gang

Representantskapet med årsmøtesaker har blitt utsatt på grunn av pandemien, men 27. august ble det gjennomført digitalt. Sonia Khan ble valgt til ny yrkesseksjonsleder, politikk ble vedtatt og regnskapet ble godkjent.

Stopp undergravinga av tariffavtaler og arbeidslivet!

UTTALELSE FRA REPRESENTANTSKAPET: Fagforbundet Oslo konstaterer at stadig flere arbeidsgivere undergraver tariffavtalene og det regulerte arbeidslivet. Særlig gjelder dette arbeidsgivere innen konkurranseutsatt sektor. Stopp undergravinga av tariffavtaler og arbeidslivet sier et enstemmig representantskap.

Fagforbundet Oslo støtter kampen for et fritt Palestina!

Kampen for et fritt Palestina fortsetter. En måte å støtte Palestina er å se om din bank tjener penger på okkupasjonen av Palestina. https://www.fagforbundet.no/bank/ Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gå inn på siden, søke opp sin bank, og sende inn e-post dersom det viser seg at banken tjener på okkupasjonen av Palestina.

Kampen mot forskjellssamfunnet

UTTALELSE FRA REPRESENTANTSKAPET: Et organisert og seriøst arbeidsliv er den viktigste forutsetningen for et mer rettferdig og solidarisk samfunn. Derfor trenger vi et arbeidsliv som legger til rette for organisering gjennom faste og hele stillinger, en økning i fagforeningsfradraget og et konstruktivt trepartssamarbeid. Vi trenger en ny regjering som er på lag med arbeidsfolk.

Fagforbundet Oslo gir 10 000 kroner til Libanon

Fagforbundet Oslo ønsker å vise støtte og solidaritet med de mest sårbare i Beirut. Derfor har regionstyret gitt 10 000 kroner til Norsk Folkehjelp. Vi oppfordrer andre organisasjoner og fagforeninger til å gjøre det samme.

Tariffoppgjøret 2020: Klar til kamp

Tariffoppgjøret i Oslo kommune blir annerledes, men er fremdeles like viktig. Forhandlingsleder Per Egil Johansen er mer enn klar til dyst.

Søk Fagforbundets utdanningsstipend

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen. Frist for å søke om stipend i 2020 er 31. desember.

Fagforbundet Oslo krever gratis munnbind

Mange av våre medlemmer arbeider i yrkesgrupper som er avhengig av å bruke kollektivtransport for å komme seg på jobb. Derfor må munnbind være gratis for folk som gjør enn innsats for fellesskapet.