Til hovedinnhold

Hadde ikke blitt prest uten Fagforbundet TeoLOgene

Andreas Fosby er prest og nestleder i Fagforbundet TeoLOgene

Andreas Fosby er prest og nestleder i Fagforbundet TeoLOgene (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

Ny nestleder i Fagforbundet TeoLOgene.

16.02.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 16.02.2023

Februar er tida for årsmøter i fagforeningene. Det betyr at nye kommer til, mens andre faller fra. Fagforbundet TeoLOgene har fått ny nestleder ved Andreas Fosby. Han er prest i Grong i Trøndelag. Fagforbundet TeoLOgene er en landsdekkende forening. Vi har spurt han noen spørsmål i anledning det nye vervet.

Sterk tilknytning til rørsla

- Fagorganisering er en selvfølgelighet for meg. Familien min har sterk tilknytning til rørsla. Da jeg begynte å jobbe sa min mor at det ikke er noe annet valg enn å være fagorganisert. Før jeg ble student jobbet jeg i butikk. Den gang var jeg med i HK Norge. Som student ble jeg med i Fagforbundet TeoLOgene og nå har jeg vært prest i snart fem år. De to siste årene som medlem i fagforeningsstyret.

Hadde ikke vært prest uten fagforeningas kamp

- Det også en personlig grunn til at jeg er i Fagforbundet TeoLOgene og ikke i Presteforeninga. Det er LO og Fagforbundet TeoLOgene som har kjempet fram kirka (Den norske kirke), slik den er i dag og min rett til å følge mitt kall som prest. Fagforbundet TeoLOgene kjempa fram at seksuell legning ikke skal ha noen betydning for om du kan bli ansatt i den norske kirke, eller ikke. Jeg er selv homofil, slik at jeg hadde ikke kunnet være prest i dag uten fagforeningas kamp.

Fagligheta er under press

- Som nestleder og medlem av styret er jeg for tida opptatt av kirkeorganisering. Og jeg har en god del ubesvarte spørsmål. For eksempel: Hvem blir egentlig arbeidsgiveren vår? Det påvirker vår hverdag, fordi vi kjenner en usikkerhet om hvordan ledelsen vil forholde seg overfor oss. Vi jobber også mot diskriminering av ansatte. Fortsatt kan samlivsforhold ha betydning for jobben, for eksempel i Stavanger bispedømme. Det hører ikke hjemme i et moderne arbeidsliv.

-En annen opplevelse er at fagligheta er under press. Det er prestemangel i Norge. Også er det mange som vil åpne opp for at folk som ikke har studert teologi kan bli prester. Jeg vil jobbe for at utdannelse fortsatt skal lønne seg.

-Som nestleder er jeg opptatt av rekruttering. Vi er små, og vi trenger flere medlemmer. Det å være synlig er vanskelig når man er landsdekkende.  Vi får heldigvis god hjelp fra Fagforbundet Oslo. Det er styrken vår. Selv om vi er små, så er vi sterke gjennom å være en del av den store LO-familien.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?