Aktuelt (Oslo)

Nyheter

Tariffoppgjøret 2020 - Brudd i Oslo kommune

KAH har brutt årets forhandlinger. - At Oslo kommune sa nei til å få pensjonsvedtektene inn i overenskomsten er hovedbegrunnelsen, sier regionsleder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo.

Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter

I dag ble det andre kravdokumentet fra LOs forhandlingssammenslutning KAH overlevert til Oslo kommune. -Vi konkretiserer de overordnede kravene våre som er en solidarisk lønnspolitikk, pensjon og heltid, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge

Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store deler av ordningen med seniordager. Begge deler var helt sentrale krav for medlemmene.

Frykter mangel på fagarbeidere

Det er flere unge lærlinger som enten har blitt permittert eller mistet muligheten til å utføre utdanningen sin. Dette gjør at vi stiller spørsmål om framtiden, skriver Maren Oddvang i Klassekampen.

Tarifforhandlingene i Oslo kommune endelig i gang

I dag ble de første kravene overlevert til kommunen. -Vi prioriterer lavtlønte, pensjon og hele stillinger, forteller Roger Dehlin.

Sonia Khan valgt og digitalt representantskap gjennomført for første gang

Representantskapet med årsmøtesaker har blitt utsatt på grunn av pandemien, men 27. august ble det gjennomført digitalt. Sonia Khan ble valgt til ny yrkesseksjonsleder, politikk ble vedtatt og regnskapet ble godkjent.

Stopp undergravinga av tariffavtaler og arbeidslivet!

UTTALELSE FRA REPRESENTANTSKAPET: Fagforbundet Oslo konstaterer at stadig flere arbeidsgivere undergraver tariffavtalene og det regulerte arbeidslivet. Særlig gjelder dette arbeidsgivere innen konkurranseutsatt sektor. Stopp undergravinga av tariffavtaler og arbeidslivet sier et enstemmig representantskap.

Fagforbundet Oslo støtter kampen for et fritt Palestina!

Kampen for et fritt Palestina fortsetter. En måte å støtte Palestina er å se om din bank tjener penger på okkupasjonen av Palestina. https://www.fagforbundet.no/bank/ Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gå inn på siden, søke opp sin bank, og sende inn e-post dersom det viser seg at banken tjener på okkupasjonen av Palestina.

Kampen mot forskjellssamfunnet

UTTALELSE FRA REPRESENTANTSKAPET: Et organisert og seriøst arbeidsliv er den viktigste forutsetningen for et mer rettferdig og solidarisk samfunn. Derfor trenger vi et arbeidsliv som legger til rette for organisering gjennom faste og hele stillinger, en økning i fagforeningsfradraget og et konstruktivt trepartssamarbeid. Vi trenger en ny regjering som er på lag med arbeidsfolk.

Fagforbundet Oslo gir 10 000 kroner til Libanon

Fagforbundet Oslo ønsker å vise støtte og solidaritet med de mest sårbare i Beirut. Derfor har regionstyret gitt 10 000 kroner til Norsk Folkehjelp. Vi oppfordrer andre organisasjoner og fagforeninger til å gjøre det samme.

Tariffoppgjøret 2020: Klar til kamp

Tariffoppgjøret i Oslo kommune blir annerledes, men er fremdeles like viktig. Forhandlingsleder Per Egil Johansen er mer enn klar til dyst.

Søk Fagforbundets utdanningsstipend

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen. Frist for å søke om stipend i 2020 er 31. desember.

Fagforbundet Oslo krever gratis munnbind

Mange av våre medlemmer arbeider i yrkesgrupper som er avhengig av å bruke kollektivtransport for å komme seg på jobb. Derfor må munnbind være gratis for folk som gjør enn innsats for fellesskapet.

Fagforbundet gir pengestøtte til Libanon

Fagforbundet har fattet to vedtak om støtte til Libanon, på til sammen 300 000 kroner. Støtten går til Norsk Folkehjelps nødhjelpsarbeid og søsterforbund som ble rammet av eksplosjonen i Beirut 4. august.

God sommer

Fagforbundet Oslo ønsker alle våre tillitsvalgte og medlemmer en riktig god sommer.

Et langt liv i fagbevegelsen: Ann Inger Blakli

Ann Inger Blakli ble aktiv i fagbevegelsen i 1996 og er langt fra ferdig. - Jeg blir med så lenge jeg kan sier den blide nestleder av pensjonistutvalget i Fagforbundet Oslo.

I Oslo går fagprøvene i portørfaget som normalt

Flere steder i landet sliter folk med å få gå opp til fagprøven. Men i Oslo får praksiskandidatene i portørfaget ta prøven som normalt. Montazar Al- Saadawi tok fagbrev i forrige uke.

Bli med på digital Pride hele uka

I år foregår Oslo Pride digitalt på vierlive.no. Selv om vi må holde avstand kan vi fortsatt være sammen digitalt for å feire mangfold og kjærligheten.

All renovasjon i egenregi

I 2017 var det søppelkrise i Oslo. I 2020 kan en plastkrise være rett rundt hjørnet. Det forteller oss at all renovasjon bør være driftet i egenregi.

Full jubel ved Manglerudhjemmet

De ansatte jubler. Nå er sykehjemmet kommunalt igjen – og det betyr opptil 40.000 kroner i økt årslønn.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?