Til hovedinnhold

Portør med spisskompetanse

Øyvind Halvorsrud er portør og medlem i Fagforbundet Sykehus og helse, Oslo.

Øyvind Halvorsrud er portør og medlem i Fagforbundet Sykehus og helse, Oslo. (Foto: Øyvind Halvorsrud)

Hurra for portørene!

24.01.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 03.02.2023

Den 26. januar er portørenes dag. I den anledning har vi intervjuet Øyvind Halvorsrud. Han jobber som faglært portør ved Nevro- og kjevekirurgisk avdelingen, OSU Ullevål. Han er medlem av Fagforbundet Sykehus og Helse 028, Oslo og har også vært verneombud.

Leiring av pasienter

- Min jobb som portør på Nevro- og kjevekirurgisk avdeling er veldig spesialisert. Jeg driver i hovedsak med leiring av pasienter og har ansvaret for alt av utstyret til dette. Leiring betyr å legge pasienten i riktig stilling på operasjonsbordet. Da er det viktig å vite hvordan man gjør det. Du må passe på at pasienten skal ligge riktig i forhold til operasjonen så kirurgene og anestesi skal få best mulig tilgang. Vi må være oppmerksomme, slik at pasientene ikke får trykkskader. Noen må jo ligge slik i mange timer. Dette er nøye og pirkete oppgave som krever mye erfaring. Jeg driver også med opplæring og undervisning til nyansatte operasjon sykepleiere i leiring av pasienter og bruk av operasjonsbord.

Startet som lastebilsjåfør

- Jeg begynte yrkeslivet mitt som lastebilsjåfør da jeg var 20 år. Etter fire år ønsket jeg å gjøre noe helt annet og ble assistent på et dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Sender ble det noen år i hjemmesykepleien, på sykehjem som pleieassistent og som fast vakt på Radiumhospitalet. En dag så jeg at det var ledig stilling som portør på Nevro- og kjevekirurgisk avdeling på Ullevål. Den hadde jeg veldig lyst på. Dessverre fikk jeg den ikke da, men jeg fikk jobb som vanlig portør i korridorene. Etter omtrent to år i korridorene fikk jeg muligheten til å få stillingen som jeg i utgangspunktet hadde lyst på. Og i 2020 ble jeg fast ansatt på Nevro- og kjevekirurgisk avdeling. Det var en gledens dag.

Godt arbeidsmiljø

- Å være portør er en veldig interessant jobb. Vi har et godt arbeidsmiljø på avdelingen. Selv om vi er flere yrkesgrupper på en operasjonsstue jobber vi godt sammen mot et felles mål, som er det beste for pasienten. Tverrfagligheten og det gode arbeidsmiljøet er en viktig årsak til at jeg har vært der i 20 år. Selvfølgelig har det vært stormer, men slik er det vel de fleste steder.

Full stilling

- Selv om jeg er godt fornøyd med jobben synes jeg at vi som har fagbrev, og over 20 års ansiennitet, burde hatt bedre lønn. Heldigvis har jeg hatt full stilling hele tiden, men alle yrkesgrupper bør ha full stilling hvis de ønsker det. Jeg synes det er tull at det hyres inn folk når det er ansatte som ønsker seg hele stillinger og fast jobb.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?