Til hovedinnhold

Fagforbundet Oslo i høring om helsehus og eldreomsorg

Kathrine Forsdahl er politisk sekretær i fagforbundet Oslo. Bildet er tatt fra høringen om eldreomsorg i Oslo rådhus, 30. januar.

Kathrine Forsdahl er politisk sekretær i fagforbundet Oslo. Bildet er tatt fra høringen om eldreomsorg i Oslo rådhus, 30. januar. (Foto: Kathrine Forsdahl)

Tilstanden til byens eldreomsorg ble belyst i høring på Oslo Rådhus.

01.02.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 01.02.2023

Kathrine Forsdahl, politisk sekretær i Fagforbundet Oslo, og Kjartan Goksøyr, hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten og medlem i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, deltok i en høring om eldreomsorgen i regi av Helse- og omsorgsutvalget mandag 30. januar. Bakgrunnen er sterke reaksjoner på tilstanden i eldreomsorgen i Oslo, og særlig helsehusene, etter flere saker i pressen.

I høringen stilte også Norsk Sykepleierforbund, direktør ved Sykehjemsetaten, Pasient og brukerombudet og Pårørendealliansen, de fire institusjonssjefene ved helsehusene, brukere, pårørende og helsepersonell. Både Forsdahl og Goksøyr kom med innlegg og fikk spørsmål fra medlemmene i utvalget.

Fikk spørsmål fra utvalget om heltid og konkurranseutsetting

- Etter innlegget fikk vi spørsmål fra utvalget. Det første spørsmålet var i hvilken grad helsebyråd Robert Steen hadde jobbet for å skape en heltidskultur i eldreomsorgen. Jeg sa at som arbeidstakerorganisasjon opplever vi at helsebyråden har vært opptatt av å skape en heltidskultur, noe som gjenspeiler seg i prosjektet To sykehjem og Lambertseterhjemmet. Det andre spørsmålet gikk på konkurranseutsetting og hvor avgjørende lønna var for våre medlemmer. Konkurranseutsetting og privatisering kan gi store lønns- og pensjonstap for de ansatte. Dette er noe som vår medlemmer i aller høyeste grad er opptatt av, forteller Forsdahl.

Ansatte på Ullern sykehus ble tatt på alvor

Kjartan Goksøyr er hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten og medlem av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo.
Kjartan Goksøyr er hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten og medlem av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo. (Foto: Fagforbundet Oslo)

- Kjartan Goksøyr fikk også et spørsmål. Utvalget lurte på i hvilken grad de ansatte ved Ullern helsehus har blitt ivaretatt av arbeidsgiver i denne perioden hvor mediepresset har vært stort. Ut ifra tilbakemeldingene som har kommet til klubben i Sykehjemsetaten har de ansatte opplevd at dette har blitt tatt på alvor og arbeidsgiver har iverksatt tiltak, svarte Goksøyr.

Her kan du lese innlegget til Kathrine Forsdahl

Til Helse- og omsorgsutvalget

Fagforbundet takker først og fremst for invitasjonen til denne høringen. Vi mener det er viktig å få belyst de utfordringene helse- og omsorgstjenestene står ovenfor. Som en arbeidstakerorganisasjon opplever vi at helsebyråden, Robert Steen, har tatt et solid grep i de utfordringene som har og fortsatt preger eldreomsorgen.

Robert Steen og byrådet har eksempelvis:

  • Styrket hjemmetjenesten med 500 årsverk, finansiert av eiendomsskatten.
  • De jobber kontinuerlig med heltidskultur, her kan vi nevne prosjektet -To sykehjem- og ikke minst heltidssykehjemmet Lambertseter som nå skal åpnes i løpet av våren.

Fagforbundet har mange medlemmer, både assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere, som står midt i mediefokuset ved Ullern helsehus. Medlemmene våre gjør så godt de bare kan for å rekke over hver vakts arbeidsoppgaver. Vi mener at utfordringene vi står ovenfor ved helsehusene, og i eldreomsorgen, kan løses. Vi er da nødt til å snakke om:

  • Heltid – Oppgavedeling – Kompetanseplanlegging.
  • Sju av ti helsearbeidere har en deltidsstilling. Svært mange av dem har deltidsstillinger på under 20 prosent, og må jakte vakter for å få en lønn å leve av. Med svært mange ansatte i små stillinger blir resultatet at pasientene ofte møter nye og fremmede ansikter. Ansetter vi helsearbeidere i hele og faste stillinger, kan vi i større grad organisere arbeidsdagen slik at det oftere er de samme ansatte som møter pasientene. Fordelene ved at det er de samme helsearbeiderne som møter de samme pasientene er åpenbare. De ansatte kjenner pasientens sykdomsbilde, det blir enklere å følge med på ernæring, det blir bedre medisinsikkerhet og det er lettere å følge pasientenes utvikling over tid. Helsearbeidere med hele, faste stillinger gir ikke minst økt trygghet både for pasient og pårørende.
  • En bedre og mer planmessig oppgavedeling og kompetanseutnyttelse er en av de åpenbare løsningene på mange av utfordringene i dagens helse- og omsorgstjeneste. En slik fordeling vil kunne bedre ressursutnyttelsen og øke fleksibiliteten og robustheten i tjenestene.
  • Det er først når de tre punktene er satt inn i et systematisk arbeid, at man vet hvilken bemanning/yrkesgrupper man trenger å rekruttere og hvilke ferdigheter og kunnskaper disse må besitte.

Videre mener Fagforbundet at konkurranseutsetting ikke er løsningen.

  • Her kan vi jo bare minne om Adecco og Ammerudlunden, hvor fagforeninger ikke slapp inn og de ansatte ble utsatt for et umenneskelig arbeidspress. Det ble avdekket bruk av vaktlister på opptil 84 timer i uka og at de ansatte sov i bomberom i kjelleren. Det verste var at dette bare viste seg å være toppen av isfjellet. Som kommune mister man kontroll og oversikt når kommersielle skal ivareta et offentlig ansvarsområde som bl.a. sykehjemsdrift.
  • Konkurranseutsetting og privatisering kan gi store lønns- og pensjonstap for de ansatte. Mange får også tøffere arbeidsforhold. Hver gang du får ny arbeidsgiver etter en anbudsrunde, er sjansen stor for at lønn og arbeidsbetingelser blir dårligere, fordi det i all hovedsak er lønn-, pensjons- og arbeidsvilkår det er mulig å konkurrere på. Så, når det legges frem tall og statistikker over nåværende og kommende manglende ressurser i helse- og omsorgssektoren vil ikke dårligere lønn- og arbeidsvilkår være rekrutterende. Helse- og omsorgstjenester er et offentlig ansvar. Dette ansvaret kan ikke delegeres videre til kommersielle aktører.

Vi må fremsnakke yrkesgruppene og de ansatte.

  • Jeg ønsker å utfordre dere alle her i dag til å stoppe opp og gjøre dere noen tanker om hvordan hver og en av oss omtaler de som står på gulvet. Menneskene som ofte blir omtalt som ressursene våre. De som skal ivareta dem som ikke lenger klarer seg helt på egenhånd. For at vi skal klare å rekruttere nok folk til helse- og omsorgssektoren må vi fremsnakke disse yrkesgruppene. For hvem ønsker å utdanne seg til et yrke hvor de ansatte hele tiden blir satt under tidspress, får dårlig omtale i media og arbeidsoppgavene blir tyngre og mer krevende? Her har vi alle sammen et felles ansvar. Både vi som forbund, dere som politikere uavhengig av partitilhørighet og media. For når arbeidet oppleves som meningsfylt, og man som ansatt opplever å bli sett og verdsatt, da øker også kvaliteten i tjenesten.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?