Nyheter

Samlet for å planlegge fremtiden

En ny periode for ungdomsutvalgene i Fagforbundet Oslo er i gang. Alle er enige om at i 2021 må det jobbes annerledes enn før.

- Ansatte i barnehager, skoler og aktivitetsskolene må sikres et godt smittevern

De siste dagene har frustrasjon fra ansatte i barnehager, skoler og aktivitetsskolene over mangelfullt smittevern blitt synlig. Det rapporteres om brudd på smittevernregler, høyt sykefravær og uforsvarlig vikarbruk. -Vår soleklare melding til politikere og barnehageeiere er at barnehageansatte må sikres et godt smittevern, uttaler Vidar Evje.

Disse ble valgt på regionsmøte

Hvem ble valgt på regionsmøte? Vi gir deg alle svarene og gratulerer alle sammen. Dette er et sterkt lag som skal kjempe for våre medlemmer de neste to årene.

Uttalelse fra regionsmøte: Regjeringa svikter arbeidsfolk under korona-krisa

Covid-19-pandemien er både en helsekrise og krise for arbeidslivet. Tiltakene for å begrense smitte rammer befolkningen skjevt. Dessverre ser vi at regjeringa ikke gjør nok for å skjerme virksomheter og arbeidstakere som har betalt prisen for nedstengingen.

Uttalelse fra regionsmøte: Oslo Universitetssykehus må bygges for framtida

Fagforbundet Oslo mener Ullevåltomten er den mest egnede tomten å bygge nytt sykehus på. Denne tomten har plass til de funksjoner Oslo Universitetssykehus må samlokalisere. Men ikke minst er det viktig å påpeke at den har tilstrekkelig areal til å dekke fremtidige behov for sykehustjenester i Oslo.

Uttalelse fra regionsmøte: Et samfunn og et arbeidsmiljø fritt for diskriminering

Fagforbundet Oslo skal jobbe for å bekjempe alle politiske ideer som bidrar til å splitte arbeiderklassen gjennom å sette folk opp mot hverandre på bakgrunn av hudfarge, religion eller seksuell orientering.

I dyp sorg over budskapet om LO-lederens død

- Vi er fylt med sorg og vantro over meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde brått i dag, tirsdag 9. mars. Hans Kristian Gabrielsen var en engasjert og høyt respektert leder, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Medlemmene sa ja i NHO 481

Uravstemninga blant ansatte i private helseinstitusjoner er over og med et ja-flertall så er en ny tariffavtale på plass. - Vi fikk et historisk resultat og vi er glad for at medlemmene synes det samme, sier AU-medlem i Fagforbundet, Anne Green Nilsen.

Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!

Markeringa av den internasjonale kvinnedagen i Oslo vil i år preges av pandemien. Det tradisjonelle arrangementet på Youngstorget er satt på vent og det blir heller markeringer på digitale arenaer. Vi er kun noen dager unna årsdagen da pandemien gjorde hverdagen til en helt annen over natta. Årets hovedparole er treffende i anledningen, «Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!»

Velkommen til digitalt 8. mars-arrangementet i Oslo

Årets hovedparole er: Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå! Bli med på digital 8. mars markering.

- For stort å si nei til nestledervervet

Sores Yuzer ble valgt til ny nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening i en alder av 29 år. Han har store planer for fagforeninga.

Alle må tenke nytt om heltid

Fagforbundet Oslo skal forsterke arbeidet med heltid. – For å skape en heltidskultur i Oslo kommune må vi ha mer kunnskap og alle må tenke nytt. Vi skal være en del av løsningen sier Stein Olav Ringen.

Et langt liv i fagbevegelsen: Rune Aasen

En æra i Oslo Sporveiers Arbeiderforening er over. Fagforbundet Oslo gratulerer Rune Aasen med et langt liv i fagbevegelsen som har ledet til politiske gjennomslag for medlemmene.

Streiken i private helsetilbud er over

Det ble enighet i meklinga mellom NHO og Fagforbundet fredag kveld. Streiken som har vart i 30 dager er over.

Tvungen mekling i helsestreiken

Partene i streiken i private helsevirksomheter møter fredag 19.2 til ordinær tvungen mekling. Det er 30 dager siden det ble konflikt, og Fagforbundet møter NHO hos mekler - Vi er opprørt over klimaet NHO har skapt, men er innstilt på en konstruktiv mekling, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Tone Faugli.

Vervet 11 ganger mer enn målet i 2020

Klubben i Utdanningsetaten har vervet, vervet og vervet i hele 2020. Det har gitt resultater og Fagforbundet Oslo takker alle de tillitsvalgte for en formidabel innsats.

Full seier til Fagforbundet i Arbeidsretten, streiken fortsetter!

NHO forsøkte å stanse streiken for lik lønn for likt arbeid, men gikk på et skikkelig nederlag. - Dette var en gledelig nyhet. Streiken og kampen fortsetter, sier Anna Elisabeth Uran.

Fanemarkering – Vi krever lik lønn for likt arbeid

Mandag 15. februar kl. 12.00 er det fanemarkering utenfor kontorene til NHO på Majorstua. Vi støtter de streikende som kjemper for lik lønn for likt arbeid.

Mari Røsjø valgt til ny leder av Fagforbundet Teater og Scene

Mari Røsjø ble organisert som 16 åring. 16 år etter ble Mari Røsjø valgt til ny leder av Fagforbundet Teater og Scene. - En stor tillitserklæring og uventet på mange måter, sier den ferske fagforeningslederen.

Milla: Barnebyens første sykepleier

I 2012 tok Fagforbundets SOS-barneby imot Milla. Hos SOS-mor Demilda i Østfoldhuset fikk tolvåringen et trygt hjem, omsorg og kjærlighet. På kort tid ble hun storesøster for ni gutter og jenter i sitt nye hjem. Storesøsterrollen har hun taklet bra og hun forteller at hun har et godt forhold til alle søsknene.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?