Til hovedinnhold

Medbestemmelse er rota til all organisering

Håvard Engebretsen er utdannet rørelegger med svennebrev og nestleder i Fagforbundet Teknisk fagforening Oslo.

Håvard Engebretsen er utdannet rørelegger med svennebrev og nestleder i Fagforbundet Teknisk fagforening Oslo. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Muligheten til å bestemme over egen arbeidshverdag er viktig i vervinga.

12.01.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 13.01.2023

Håvard Engebretsen er utdannet rørlegger med svennebrev og er nestleder i Fagforbundet Teknisk forening Oslo. Han deltar i et prosjekt i samarbeid med Fagforbundet Oslo som handler om medbestemmelse. Det går ut på å forhandle fram tariffavtaler, samt vise potensielle medlemmer at de kan påvirke egen arbeidsdag, gjennom medbestemmelse på arbeidsplassen.

Tariffavtale gir rett til medbestemmelse

- All makt går gjennom organisering. For meg er hele rota til å bli fagorganisert muligheten til medbestemmelse. Det har jeg med meg hjemmefra og det var hovedårsaken til at jeg organiserte meg i 1985.

- Medbestemmelsesprojsjektet handler om to ting. For det første må vi få på plass tariffavtaler der hvor det mangler. For tiden jobber foreninga med å utvikle organiseringa ved dyresykehus, slik at medlemmene der skal få medbestemmelse. I første omgang forsøker vi få valgt hovedtillitsvalgte og få dannet en klubb, slik at vi kan få på plass en tariffavtale. Det gir rett til medbestemmelse i bedriften eller virksomheten.

Bruk medbestemmelse i vervinga

-  For det andre handler medbestemmelsesprosjektet om å få nye medlemmer ved å vise medbestemmelse i praksis. Som en del av prosjektet spør vi det mulige medlemmet om arbeidsutfordringer vi kan ta med til  det partssammensatte utvalget. Etterpå informerer vi medlemmet om resulatet. På den måten føler medlemmet seg ivaretatt. Videre får vi vist hvor viktig organisering er for å kunne bestemme over sin egen arbeidshverdag. Prosjektet har ført til en økning i antall medlemmer, som igjen  fører til tariffmakt og medbestemmesle. Det er en fin sirkel.

Samarbeid overfor bydelene

- Å stå samlet overfor ledelsen gir også ekstra medbestemmelse. Fagforbundet har sammen med de andre foreningene etablert koordineringsledd i bydelene, slik at vi kan snakke med en felles stemme opp mot bydelsdirektøren. Slik unngår vi splittelse og det fører til at våre argumenter blir sterkere når vi står sammen.

Gode erfaringer med politisk samarbeid

- I kommunen har du også mulighet til å få medbestemmelse med å samarbeide med politikere. Det er viktig i arbeidet vårt for gode arbeidsvilkår, som en pensjon å leve av, samt hele og faste stillinger. Fagforbundet Oslo har samarbeidsavtale med Ap, SV og Rødt. Det er fordi vi deler samme syn på arbeiderrettigheter og arbeidsvilkår. I enkelte bydeler er samarbeide tatt ned på bydelsnivå. Og vi jobber for å få på plass samarbeidsavtaler i de resterende bydelene. Vi er godt fornøyd med samarbeidet, og håper vi kan dra nytte av det etter kommunevalget i 2023. Det er viktig å ha når kommuneadministrasjonen butter i mot.

 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?