Til hovedinnhold

Bekymret over for få lærlingeplasser innen helsefag

Cathrin Snare er konstituert leder av Yrkesseksjonen helse og sosial Oslo. Her pakker hun snop til en morgenaksjon.

Cathrin Snare er konstituert leder av Yrkesseksjonen helse og sosial Oslo. Her pakker hun snop til en morgenaksjon. (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

Cathrin Snare sitter på vegne av LO Oslo i Yrkesopplæringsnemnda.

02.02.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 02.02.2023

En viktig del av arbeidet til Yrkesseksjonen for helse og sosial Oslo er å sikre en god faglig utdanning for våre medlemmer og de som skal bli det. Cathrin Snare fra Fagforbundet Sykehus og helse Oslo er konstituert leder for yrkesseksjonen og representerer fylkesregionen i nemnda. Hun har akkurat vært på sitt første møte.

Representerer Fagforbundet Oslo

- Oslo kommune har ansvar for opplæring av framtidas fagarbeidere, men det er like viktig for oss. I Yrkesopplæringsnemnda møter Utdanningsetaten partene fra arbeidslivet, sammen representant fra elevene. Jeg representerer Fagforbundet Oslo i gruppa på tre fra LO Oslo. I tillegg kommer YS og Utdanningsforbundet fra arbeidstakersida. Virke og NHO stiller fra arbeidsgiversida. Og Lærlingrådet i Oslo og Elevorganisasjonen for elevene. LO Oslo og NHO veksler ledervervet mellom seg annet hvert år, opplyser Cathrin Snare.

Nemda skal sikre fagkompetansen i Oslo

- Målet med nemnda er å følge med på den faglige utviklinga, og behovet for fagarbeidere. Oslo har tradisjoner med fagopplæring helt siden helt siden middelalderen. Da ble systemet med lærling og mester ble utvikla. Derfor finnes det pussigheter som at Oslo kommune betaler for lærlingeplass for børsemakere på Røros! Målet er at Oslo skal sikre seg den fagkompetansen som byen trenger, forteller hun.

Jobber for lærlingekontor på sykehus

- Det var nytt for meg at kommunen har så lang tradisjon med lærlinge- og praksisplasser. Og at den er så opptatt av det. Årlig har nemnda en lærlingeundersøkelse som tar for seg tilstanden på området. I helsevesenet, hvor jeg kommer fra, har de ikke noe lærlingekontor. Det er under vei etter påtrykk fra dagens regjering, men burde ha vært på plass for lenge siden. Yrkesseksjonen har jobbet lenge for det og forrige leder fikk på plass en ordning på OSU Ullevål for helsesekretærer. Det er jeg stolt av, men det burde gjelde flere yrker, sier Snare.

Bekymret for de som  ikke får plass

- Jeg er bekymret for at mange ikke får læreplass innen helsefag. I år var det nesten 140 som ikke fikk læreplass. Av dem var nesten hundre voksne som gjerne vil ta en utdanning det er stort behov for. Ved å sitte i nemnda kan jeg påvirke dette. Det er kjedelig at veien skal være så lang for dem som har lyst til å ta en fagutdanning. Et lyspunkt er at alle som gikk ut av kokkeskolen fikk læreplass. Slik bør det være for alle. Det skal jeg jobbe for, avslutter Cathrin Snare.

Om Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Nemnda skal særlig fremme forslag for å utvikle kvalitet og hvordan partene i arbeidslivet kan bidra. Nemnda skal dessuten arbeide for best mulig dimensjonering av videregående opplæring, og ellers være arbeidslivets talerør overfor fylkeskommunen i saker som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo er oppnevnt av Utdanningsetaten, etter fullmakt fra byrådet, for perioden 2020–2023. Utdanningsetaten er sekretariat for nemnda.
Nemnda består av ni representanter; seks fra partene i arbeidslivet, en fra Utdanningsforbundet, en fra Elevorganisasjonen og en fra Lærlingrådet i Oslo. (Kilde: Oslo kommune).

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?