Til hovedinnhold

Storstilt satsing på helsefagarbeidere

Stig Berntsen er hovedtillitsvalgt i Helseetaten, Neha Tariq og Kathrine Marie Malming er helsesefagarbeidere ved KAD på Aker sykehus og alle er medlem av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd.

Stig Berntsen er hovedtillitsvalgt i Helseetaten, Neha Tariq og Kathrine Marie Malming er helsesefagarbeidere ved KAD på Aker sykehus og alle er medlem av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd. (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

På Aker sykehus utdannes helsefagarbeidere til å gjøre sykepleieroppgaver.

15.06.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 15.06.2023

Fikk ledelsen til å se nytten av helsefagarbeidere

Kommunalakutt døgnenhet (KAD) er et tilbud for pasienter som trenger akutt innleggelse for behandling, observasjon og pleie. I 2017 ønsket arbeidsgiver at alle stillingene skulle gjøres om til sykepleierstillinger og helsefagarbeiderne kuttes ut. Nå er KAD i gang med en storstilt kompetanse satsing på helsefagarbeidere, etter samarbeid mellom den lokale klubben i Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd og ledelsen.

Sertifisert til å gjøre sykepleieoppgaver

Nylig er ti helsefagarbeider gått KAD skolens fire nivåer og blitt sertifisering som helsefagarbeider nivå fire. Det innebærer at de nå kan utføre nesten alle oppgaver som før var forbeholdt sykepleiere.

Vi har intervjuet helsefagarbeiderne Neha Tariq og Kathrine Marie Malming, som begge er nye eksaminerte til helsefagnivå fire, om hva de syntes om KAD-skolen.

Obligatorisk for nye helsefagarbeidere fra januar

- Vi ble valgt ut av avdelingslederen da vi starte på KAD-skolen. Fra januar skal alle nye helsefagarbeidere gå på KAD-skolen. Og da blir vi faddere for dem.
- I KAD-solen var det fire nivåer vi måtte gå igjennom. Alle nivåene har forskjellige prosedyrer som vi må kunne gjennomføre før vi går videre. Når vi er ferdig kan vi dele ut medisin og ta blod og andre prosedyrer som vi tidligere måtte tilkalle sykepleiere for å få gjort. Utdannelsen foregår mens vi er på jobb.

Deilig å jobbe selvstendig

- Det er veldig deilig å kunne jobbe mer selvstendig og utføre arbeidet uten å hele tiden være avhengig andre. Det gir mestringsfølelse og glede i arbeidshverdagen. I møte med pasienter og pårørende opplever vi ofte at de blir usikre på oss, når vi hele tiden må tilkalle en sykepleier for å få jobben gjort. De vet ikke helt hvem de skal høre på. Folk og pårørende blir gjerne utrygge når de ikke vet hvem de skal høre på.

Vi blir et team

- Det er også spennende å få jobbe tettere på sykepleier og leger nå som vi skal blandes sammen. Vi blir et team her på KAD og vi føler oss verdsatt som en ordentlig ressurs. Det er skikkelig gøy og interessant å se hvordan det går, men vi tror og mener at KAD skolen er framtida. Det er ved oppgavedeling at vi kan løse helepersonellkrisa.

Om KAD-skolen

Hensikten med KAD skolen er at helsefagarbeiderne skal få et års utdanningsløp med fire nivåer. Mellom hvert nivå skal de med kyndig veiledning få øve på praktiske oppgaver på post og undervisningsdager med teori. Hvert gjennomførte nivå gir ansvar for nye oppgaver, og hvert trinn skal være gjennomført før neste nivå starter opp. Alle helsefagarbeidersom som har nådd nivå fire vil ha ansvar for egne pasienter inkludert legemiddelhåndtering etter rutine, previsitt og gjennomføring av tiltak. De vil også være faddere for andre helsefagarbeidere på lavere nivåer.

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?