Til hovedinnhold

Alle ble prioritert ved Lovisenberg Omsorg 2

Pause i forhandlingene. Spredt i bilde fra Fagforbundet: Claudia Stanciu, Eva Bye, Sinthuja Rajeswaran, Tatjana Schancke.

Pause i forhandlingene. Spredt i bilde fra Fagforbundet: Claudia Stanciu, Eva Bye, Sinthuja Rajeswaran, Tatjana Schancke. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Protokoll for mellomoppgjøret ble undertegnet 25. mai.

19.06.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 20.06.2023

Den 28. april — 24. mai ble mellomoppgjøret framforhandlet mellom Lovisenberg Omsorg AS, Lovisenberg Omsorg 2 AS og Fagforbundet. Protokollen ble underskrevet 25. mai. Til stede fra Fagforbundet var Tatjana Schanche, Trine Posaas Nilsen, Sinthuja Rajeswaran og Claudia Stanciu.

Viktig at alle ble sett

Claudia Stanciu er hovedtillitsvalgt og jobber som helsefagarbeider på Lovisenberg Omsorg 2 og er medlem av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo. Hun er fornøyd med at alle ble prioritert:

- Jeg er blid og fornøyd. Det var viktig at alle er ble prioritert, men særlig at de med videreutdanning og over 16 års ansiennitet ble sett.

Generelt tillegg på 20 150

Med virkning fra 1. april 2023 gis det et generelt tillegg på kr 20 150 for ansatte i 100 prosent stilling. Dette inkluderer generelt tillegg gitt i sentrale A-delsforhandlinger og gis forholdsmessig til deltidsansatte.

Satsene i garantilønnstabellen justeres tilsvarende det generelle tillegget på kr. 20 150. I henhold til sentrale A-delsforhandlinger gis lavtlønnstillegget på kr. 5 850.

Garantilønnstigen økes med 15 000

Trinnene i garantilønnstigen for "Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger med fullført minimum 30 studiepoeng" økes med kr 15 000. I denne garantilønnsstigen plasseres fagarbeidere med dokumentert relevant videreutdanning med 30 studiepoeng eller mer.

Det legges inn en økning i ansiennitetstabell på 16 års trinn for «Fagarbeider stillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger» og "Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger med fullført minimum 30 studiepoeng" på kr. 3 000.

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?