Til hovedinnhold

Styrket arbeid for bedre transportvilkår

Morten Olsen er nestleder i Fagforbundet Post Oslo og Omegn

Morten Olsen er nestleder i Fagforbundet Post Oslo og Omegn (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

Tillitsvalgt i ny nøkkelstilling

26.06.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 30.06.2023

Morten Olsen, nestleder i Fagforbundet Post Oslo og Omegn, er blitt valgt som regionstillitsvalgt i FO Bildrift for å representere partssamarbeidet der. Der skal han jobbe sammen med arbeidsgiver for faste jobber og ryddige arbeids- og ansettelsesvilkår for Posten Norges sjåfører.

Opprydding på gang i Posten og Bring

- I Fagforbundet har man i lengre tid ønsket en opprydding i transportbransjen, og nå skjer det ting. Gjennom datterselskapene har Posten Norge tidligere inngått kontrakter med innleide sjåfører, ofte som selvstendig næringsdrivende. Fagforbundet Post Oslo og Omegn har lenge jobbet for at Posten burde tilby andre og bedre vilkår for de ansatte i PBB Varebil, som er et underselskap i FO Bildrift. Det har Posten etterkommet og tilbyr nå sjåfører faste stillinger i dette selskapet.

Haster med å rydde i varbeilbransjen

- Regjeringen jobber nå med ytterligere reguleringer knyttet til varebilbransjen og her er vi veldig utålmodige. Det haster å rydde i denne delen av arbeidslivet, for mens vi jobber for å få ryddigere arbeidsvilkår skal vi konkurrere i et marked som mildt sagt er rufsete. Organiseringen av sjåfører i FO Bildrift er under arbeid og vi forventer at dette landes i løpet av høsten.

Viktig for Fagforbundet

- At Fagforbundet Posten Oslo og Omegn styrker ressursene mot transportsektoren er et signal om at dette er viktig for Fagforbundet. Vi jobber stadig for å få på plass et fagbrev i varebilbransjen, og vil fortsette å mase på regjeringen om skjerpede regler for å kunne distribuere varer og gods. Som det forbundet som organiserer flest sjåfører forventer jeg at Fagforbundet blir forbundet som setter seg i førersetet for å få fortgang i dette arbeidet.

Behov for ny faggruppestruktur?

- Jeg mener at dagens faggruppestruktur i yrkesseksjonene bør vurderes.  Vi må ta rollen i arbeidet for å forbedre vilkåra i transportsektoren. Fagforbundet er den som organiserer flest transportarbeidere i landet. Tidligere har det vært andre fagforeninger i LO-familien. Nå er det vi som skal ha ordet.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?