Nyheter

Startskuddet har gått for revidering av årsplanene

Revidering av årsplanene for Fagforbundet Oslo er i gang. Fire tillitsvalgte fra planleggingsseminaret forteller om aktiviteter som er planlagt for neste år, og hvilken aktivitet som er deres hjerte nærmest.

Krava til hovedforhandlingene i 2022 er på plass

Tariffrepresentantskapet har vedtatt generelle hovedkrav og særkrav til alle tariffområdene til hovedforhandlingene i 2022.

Fikk flere aha-opplevelser på Yrkeskonferansen

Mette Skjeppestad er plasstillitsvalg ved Vålerengahjemmet, hovedtillitsvalgt i Kirkens bymisjon og jobber som hjelpepleier. Hun har deltatt på Yrkeskonferansen 2021 i regi av Yrkesseksjonen for Helse og Omsorg og hun er veldig fornøyd.

Fagforbundet Ung Oslo har passert 6000 medlemmer

Maren Oddvang er barne- og ungdomsarbeider, tillitsvalgt og leder for Fagforbundet Ung Oslo og fryder seg over medlemsøkninga.

Ny overenskomst i Lovisenberg omsorg sikrer kvalitet og rekruttering

Et overveldende flertall av medlemmene, sammen med de tillitsvalgte, er fornøyd med den nye overenskomsten for Lovisenberg omsorg AS.

Ny leder i yrkesseksjon for kontor og administrasjon

Lensley Baya er hovedtillitsvalgt i Utdanningsadministrasjonen og kommer fra sentraladministrasjonen i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Han er nå fungerende leder for Yrkesseksjonen kontor og administrasjon i Fagforbundet Oslo.

Et bindeledd mellom medlemmer og arbeidsgiver

Sara Elisabeth Skreppedalen Moss-Fongen, prest og bispedømmetillitsvalgt i Oslo, Fagforbundet Teologene.

Anbefaler folk å bli tillitsvalgt

Stian Haldsrud, trikke og t-banefører og klubbleder i Helgedagsbetjeningen, Oslo sporveiers Arbeiderforening (OSA), Fagforbundet Oslo.

Et interessant og spennende verv

Marius Hansen, kunderådgiver i Fjellinjen AS og tillitsvalgt i Fagforbundet Teknisk fagforening Oslo.

Man får bistå folk i vanskelige situasjoner

Ola Erik Blæsterdalen, teatertekniker og fellestillitsvalg i Fagforeningen Teater og scene

Veldig givende å være tillitsvalgt

Jane Koppang, salgsansvarlig og klubbleder i Fortum Oslo Varme, Energiansattes personalforening.

Vi trenger deg som tillitsvalgt

Den tillitsvalgte er bindeleddet mellom det enkelte medlem og arbeidsgiver. Fra 1. – 5. november feirer vi tillitsvalgtuka med arrangementer og kurs.

Nøkkelen til løsning er hos direktørene

I et innlegg i Dagsavisen 15. oktober argumenterer Anna Elisabeth Uran og Mari Røsjø for at ansvaret for en rask løsning av streiken er hos kulturlederne.

Silje er klar for å streike lenge

Silje Hostvedt Isaksen er blitt kjent for å ha laget en praktfull streikekjole av tjue handlenett fra Fagforbundet. Hun er klar for å streike lenge.

Lær om barn og unges psykiske helse

Jobber du med sårbare barn og ønsker å bli en bedre kontoransatt? Nå kan du søke på kontorfaglig utdanning i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier. Fristen er 1. desember.

Rammene lagt for tariffrepresentantskapet

Regionstyret har hatt samling på Sundvolden Hotel. Tema på samlinga var forberedelser til lønnsforhandlingene og den pågående streiken i kultursektoren.

Real lønnsøkning for ansatte i Frelsesarmeen

Miljøarbeidere og andre lavtlønte kan få opptil 30 000 kroner mer å leve for etter at Frelsesarmeen, Fagforbundet og FO gjennomførte lønnsforhandlinger for 2020 og 2021.

Hvordan bidra til et bra miljø

Bli med på lunsjseminar for fritidsklubbansatte og feltarbeidere, om et faglig utfordrende tema, den 25. oktober fra klokka 12.00 til 15.00 på idylliske Årvoll gård.

Bli med på kurs hos Fagforbundet Oslo

Trenger du å sette deg inn i lover og avtaler som tillitsvalgt, eller trenger du en oppdatering? Fagforbundet Oslo har kurstilbud til tillitsvalgte og andre fagorganiserte.

Bedre lønn og pensjon med kommunal egenregi

I Oslobudsjettet for 2022 varsler Byrådet at de to gjenværende profittdrevne sykehjemmene skal overtas av kommunen. Hovedtillitsvalgt Kjartan Goksøyr har jobbet lenge for at sykehjemmene skal drives i kommunal egenregi eller ideelt.