Til hovedinnhold

Informerte kommunen om Mangfoldsnettverket

Vanessa Riviere er leder Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo.
Hun er også medlem i Mangfoldsnettverket. Bildet er tatt fra streiken i NHO-barnehagene i mars.

Vanessa Riviere er leder Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo. Hun er også medlem i Mangfoldsnettverket. Bildet er tatt fra streiken i NHO-barnehagene i mars. (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

Talte om antidiskriminering og mangfoldsarbeid i Oslo rådhus 8. juni.

27.06.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 02.08.2023

Du skal føle deg velkommen på arbeidsplassen. Fagforbundet Oslo har en stor andel medlemmer med minoritetsbakgrunn. Det tar vi på alvor. Torsdag 8. juni ble det arrangert en fagdag om diskriminering i arbeidslivet i regi av Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo kommune. Tema var «Hva skal til for at Oslo kommune som arbeidsgiver blir en arena fri for diskriminering». Vi var der.

Jobber for bedre inkludering

Vanessa Riviere er barne- og ungdomsarbeider, tillitsvalgt og medlem av Mangfoldsnettverket i Fagforbundet Oslo. Hun var invitert til å snakke om hvordan fagforeninga og Fagforbundet jobber for inkludering av minoriteter og å hindre diskriminering. Vi har spurt om hvordan det gikk og hva hun fortalte rådet.

- Jeg hadde et innlegg om hvordan Fagforbundet jobber for bedre integrering på omtrent 20 minutter. Etterpå var jeg deltager i en dialog sammen med de andre bidragsyterne.

Tillitsvalgte viktige i bekjempelse av diskriminering

- Innlegget handlet om våre erfaringer og arbeid med diskriminering i Oslo kommune. Det er viktig at både arbeidsgivere og tillitsvalgte samarbeider for å få bukt med diskrimineringa. Arbeidsgivere må forstå betydningen ved å ta med seg tillitsvalgte i hele ansettelsesprosessen for å bekjempe diskriminering i ansettelsesprosessene. Det er også viktig at fagforeningene skolerer våre tillitsvalgte. Videre rekruttere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn, som tørr å si ifra, når de ser og hører om diskriminering på arbeidsplassene.

Nettverk mot diskriminering og rasisme

- Fagforbundet Oslo har opprettet eget mangfoldsnettverk for aktivt å kunne løse ulike oppgaver i rundt diskriminering og rasisme. Det skal også arbeide for større bevissthet rundt inkludering innad i fylkeskretsen. Nettverket består av tillitsvalgte, og medlemmer, som vet hvor «skoen trykker». Mangfoldsnettverket jobber med å skolere tillitsvalgte, men også finne dyktige folk med minoritetsbakgrunn til å holde både faglige kurs og kurs i lov- og avtaleverket. Tillitsvalgte, og medlemmer, kan også søke råd hos nettverket, hvis de er kommet i en konflikt eller har en annen utfordring knyttet til inkludering.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?