Til hovedinnhold

Stramt budsjett med sosial profil

1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje

1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje (Foto: Fagforbundet Oslo)

Oslo budsjett for 2024 er lagt fram.

27.09.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 29.09.2023

- Det er et stramt budsjett for byrådet legger fram. Ingen store nye tiltak. Styrkinga kommer på områder som byrådet allerede har kommet i gang med. Samtidig er det gjort viktige grep for å ikke kutte mer, som økning av skatt på næringseiendom, sier Vidar Evje. Han er 1. nestleder i Fagforbundet Oslo.

Innfrir valgløftene

- Det rødgrønne byrådet fortsetter med å innfri valgløftene i sitt budsjett for 2024. Byrådet satser på faste stillinger og heltid. De styrker omsorgen for de syke eldre ved å øke bemanningen i helsehusene. Det er gledelig at kompetansefondet til helsepersonell for etter- og videreutdanning på 175 millioner kroner kan brukes aktivt framover, fortsetter Evje.

- Videre merker Fagforbundet seg at byrådet styrker barnefamilienes økonomi med fortsatt gratis AKS, gratis skolemat for 36 900 elever, og kutter i kollektivutgiftene for barn- og unge. De gir unge arbeidstrening og øke sjansene deres i jobbmarkedet ved å tilby flere sommerjobb i kommunal regi, sier nestlederen.

Veldig bekymret for bydelskutt

- Til slutt vil vi si at vi er veldig bekymret for kutt til bydelene og etatene. Det er i bydelene kommunens innbyggere får velferdstjenestene og det blir opp til bydelsutvalgene å prioritere hvor de skal ta penger fra. Det blir vanskelig for bydelene å få budsjettene til å gå opp uten at det skal gå ut over kvaliteten i tjenestene, og vi er bekymret for hva framtida vil bringe, avslutter Vidar Evje.

Dette er vi fornøyd med

  • Det er satt av penger til heltidsprosjektet på Lambertseterhjemmet, og Tåsenhjemmet vil bli et nytt tilskudd til heltidsprosjektet i løpet av 2024. Prosjektet med 6-timerdag i barnehage vil også bli videreført.
  • Eldreomsorgen styrkes. Det blir åtti nye årsverk i helsehusene, omorganisering og bedre fysioarbeid. Det blir flere kveldsvakter på sykehjemmene, styrkingen av hjemmetjenestene blir permanent og det skal bli satsing på eldre rusbrukere på Adamstuen. Kompetansefond til helsepersonell for videre- og etterutdanning.
  • Økte sosialhjelpssatser videreføres, for å kompensere for prisveksten.
    Mer til barnefamiliene. Styrking av grunnbemanning i barnehagene i levekårsutsatte bydeler videreføres. Det blir også tilbudet om gratis aktivitetsskole (AKS) for alle. Styrking av tilbudet i AKS, leksehjelp, frivillighet og kulturtilbud. Fra 2025 skal det være et styrket tilbud i AKS for barn med særskilte problemer. Billigere 30-dagers kollektivbillett for barn og unge og 36 900 elever får gratis skolemat.
  • Satsing på unge. 180 millioner til sommerjobb i kommunal regi for ungdom. 21 millioner til særskilt tildeling av spesialpedagogisk hjelp. Videreføring av kvalitetsreform i barnevernet
  • Et godt kulturtilbud. Lengre åpningstid på biblioteker. 16 millioner til Gamle Munchmuseet som kulturhus, som gir rimelig leie til foreninger med få ressurser og som mangler egne lokaler. 391 millioner settes av til kulturtilskudd.
  • Miljø i fokus. Penger er satt av til klimatiltak. Fortsatt satsing på solceller i offentlige bygg og 290 millioner ekstra til Ruter for å opprettholde dagens rutetilbud.

Dette er vi misfornøyd med

Rammekuttene i bydelen vil gå ut over befolkningens velferdstjenester. Det skal kuttes 245 millioner totalt i 2024, og i planperioden på 4 år vil kuttene økes drastisk videre.

Her kan du lese byrådets forslag til budsjett for Oslo 2024

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?