Til hovedinnhold

Hybridkontor passer ikke for alle

Candy Bation Olsen er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Post Oslo og Omegn.

Candy Bation Olsen er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Post Oslo og Omegn. (Foto: Martin Halsos)

Fagdag om hjemmekontor ble holdt 19. september.

22.09.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 22.09.2023

Kontorene våre er i endring og hjemmekontor har blitt vanlig. Det utfordrer arbeidsmiljø og innarbeidede rettigheter. Derfor samlet Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Oslo omtrent tjue tillitsvalgte til fagdag om framtidas kontorløsning den 19. september.

En av de som møtte var Candy Bation Olsen. Hun er hovedtillitsvalgt og styremedlem i Posten Oslo og Omegn. Før hun ble hovedtillitsvalgt jobbet hun som fortoller.

Nyttig fagdag

- Fagdagen var veldig nyttig for meg. Å få høre resultatene av undersøkelser om hjemmekontor fra Oslo Met og STAMI var viktig for meg som hovedtillitsvalgt. Jeg kan bruke resultatene når jeg må vurdere forskjellig løsninger. Undersøkelsene viste ikke uventet at arbeidstakere gjerne ønsker hjemmekontor, mens noen ledere er mer skeptiske. Særlig interessant var det at begge undersøkelsene viste økt produktivitet. I Posten har hjemmekontor også ført til mindre sykefravær. Det kan jo skyldes mindre smitte fra kolleger. Men forskning viser også ulemper. Det er fare for utbrenthet, særlig for dem som ikke får jobbet i fred hjemme. Og de som bor alene kan miste all sosial tilhørighet. Det er en utfordring for arbeidsmiljøet at folk ikke får møtt hverandre fysisk. Det er også en utfordring med hjemmekontor når man skal lære opp nyansatte. Hjemmekontor eller hybridkontor passer ikke for alle. Men jeg tror at lovgivning og rutiner kan bøte på det.

Mange forskjellige typer hjemmekontorordninger

- Det var god læring i å høre på andre tillitsvalgtes utfordringer. Det virket for meg som at det er mange forskjellige måter å løse hjemmekontor på, selv innad i Oslo kommune. Det var også overraskende at det var så mange utfordringer knyttet til hjemmekontor og fjernarbeid på andre arbeidsplasser.

Fornøyde ansatte i Posten

- Posten er en stor arbeidsplass. I fjor begynte Posten med hybridkontorløsning for de som jobber på kontor. Det betyr at man skal ha noen dager hjemme og noen dager på kontoret. Vi har gode rutiner og retningslinjer i forhold til den nye hybridkontorløsningen. Noen ledere har avtale med sine ansatte å ha en fast dag hvor alle må møte på kontoret, for eksempel en onsdag. Det viser seg i den nye hybridundersøkelsen 2023 at en stor andel av Postens ansatte er veldig fornøyd med den nye hybride arbeidsdagen på grunn av valgfrihet og fleksibilitet.

Muligens bør hjemmekontor lovfestes

- Pandemien har lært oss mye om å jobbe mer digitalt og endret normalarbeidshverdagen til den nye hybride arbeidsdagen. Jeg mener at hybridkontor er framtida. Vi har allerede begynt, og vi kan ikke gå tilbake slik det var. En kontinuerlig forskning er veldig viktig for at hjemme- og hybridkontor skal fungere bra både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi tillitsvalgte må jobbe sammen med verneombud og arbeidsgivere for å sikre at folk trives. Med erfaringene fra fagdagen virker det som om det ikke er godt nok med lokale avtaler. Muligens må hjemmekontor inn i arbeidsmiljøloven.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?