Til hovedinnhold

Oslo Høyres troverdighet

Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin. (Foto: Ottesen, Steinar)

Innlegg i Klassekampen 24. august.

25.08.2023 av Roger Dehlin
Sist oppdatert: 25.08.2023

Høyre og resten av høyresiden snakker om at de bare vil det beste for brukerne av kommunale tjenester, at det ikke spiller noen rolle hvilket firmanavn som står på døra, at alle skal få beholde lønna ved konkurranseutsetting, at de bare skal slippe alle gode krefter til.

Går glipp av lønnsutviklinga

Fagforbundet Oslo kjøper ikke Høyres historie. Hvorfor skal vi klappe for at Høyre sier at folk skal få beholde lønna når de blir privatisert? Ved virksomhetsoverdragelse gjelder Arbeidsmiljøloven. Den sier at du ikke skal gå ned i lønn. Det du derimot går glipp av, er å være en del av lønnsutviklinga. Du faller litt etter for hvert år som går, og vipps så tjener du 40, 70 eller 100 tusen mindre. Men verst er tapet i pensjon. Forskjellen i pensjon kan fort utgjøre flere millioner i løpet av pensjonisttilværelsen.

Imot reine kommersielle aktører

Fortellingen om at de bare vil «slippe alle gode krefter til» innen pleie- og omsorg står ikke til troende. Oslo Høyre synger viser om at venstresiden er allergiske mot private. I så fall er denne allergien ikke mer enn en mild kløe. I Oslo er det i dag nesten 40 prosent av plassene som er drevet av private. Ikke private kommersielle aktører, men Lovisenberg og Diakonhjemmet. Dette er ikke privat nok for Høyre. Det vi ikke har i Oslo, er sykehjem drevet at kommersielle aktører. Det er ikke firmaer som må sende utbytte til Sveits.

Er det dette Høyre mener er mangel på innovasjon i omsorgen i Oslo? Er det slik at investeringsfond og multinasjonale omsorgsfirmaer driver med dette av barmhjertighet? Fagforbundet Oslo vet det ikke er slik. De driver med ett eneste mål: utbytte.

Medlemmene først

Høyre kommer med ujevne mellomrom med angrep mot Fagforbundet om at vi er opptatt av egne medlemmer. Den dagen vi slutter å være opptatt av våre medlemmer, slutter vi å eksistere. Akkurat som når kommersielle aktører slutter å generere utbytte.

Høyresida vil kutte i eldreomsorgen

I sitt alternative budsjett for 2023 i Oslo legger Høyre opp til at kommunen skal bruke 95 millioner mindre på drift av sykehjem. Venstre og Fremskrittspartiet operer med eksakt samme tall. Det er mulig å oppnå mindre utgifter for kommunen. Men det blir ikke mer av mindre! Det er ikke mange steder å spare penger på omsorg. Størstedelen av utgiftene er knytta til lønn. Så går det til lokaler, forbruksmateriell, medisiner og mat. Siden Høyre nå er ute og sier at lønn, pensjon og arbeidsvilkår skal være like bra i de kommersielt drevne sykehjemmene som på de kommunale, så betyr det at kuttene må komme andre steder. På mat, medisiner, bandasjer, vedlikehold av bygg og opplevelser. Er det de som jobber i pleie og omsorgssektoren som skal bære kostnaden for Høyres ideologiske rally? Fagforbundet Oslo har erfaring for hva som skjer når ideologien får styre. Det er pleieassistenter, hjelpepleiere og sykepleiere som må betale prisen.

Gode arbeidsvilkår gir gode tjenester

Vi tror ikke ansattes innsats er forskjellig om de som gjør jobben er ansatt i kommunen, i private ideelle eller hos private kommersielle. Det er en stor ansvarsfølelse, plikt og yrkesstolthet blant de som jobber i omsorgsyrker. I høyresidens argumentasjon virker det som tilbudet ved et trylleslag skal bli bedre med en gang man henter ut utbytte. Det tror ikke Fagforbundet.

Vi tror på lønns, arbeids- og pensjonsvilkår som gjør at flinke folk ser på det å jobbe i pleie og omsorg som en ting de har lyst, og råd til. Også etter valget i september.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?