Til hovedinnhold

Kommunevalget i Oslo førte til borgerlig seier

Roger Dehlin er leder i Fagforbundet Oslo.

Roger Dehlin er leder i Fagforbundet Oslo. (Foto: Birgit Danneberg)

Den 11. september var valgkampen over.

22.09.2023 av Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo.
Sist oppdatert: 22.09.2023

Folket har talt. Vi gratulerer Oslo Høyre og byrådskandidat Eirik Lae Solberg med et godt valg og nytt borgerlig flertall. Våre tillitsvalgte har jobbet hardt for at dagens byråd skulle fortsette, men det gikk ikke vår vei. Å tape er aldri gøy, men velgerne i Oslo ønsket et nytt flertall som gikk på valg for å privatisere og kutte i kommunens tjenester.

Regner med fullskala privatisering

Fagforbundet Oslo er bekymret for et borgerlig byråd med Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre i førersetet. Vi må regne med en reversering av det vi i samarbeid med det rød-grønne byrådet fikk til de siste åtte årene.

Oslo Høyre har kommet med en liste for hva de vil endre de første 39 dagene. Lista er på 100 punkter. Av de mest interessante sakene for våre medlemmer er at det borgerlige flertallet ønsker å konkurranseutsette sykehjem. I lista skriver Oslo Høyre at det vil gjelde tre til fire sykehjem, men vi frykter det er bare toppen av isfjellet. Vi regner med at det vil komme langt flere sykehjem og tjenester på lista etter hvert.

Vår erfaring er et borgerlig byråd vil føre til dårligere velferdstjenester og true lønns- og arbeidsvilkårene til mange av Fagforbundet Oslos medlemmer. Oslo Høyre har lovet å holde skattenivået i kommunen nede, men de har ikke gitt noe tydelig svar på hvordan velferdstjenestene skal finansieres. Vi regner med at budsjettene for Oslo kommune vil framover bli negativ lesning for våre tillitsvalgte.

Vi vil kjempe mot privatisering og kutt

Vi kan love deg; Eirik Lae Solberg, at Fagforbundet Oslo har merket seg at Oslo Høyre gjennom valgkampen har garantert at ansatte ikke skal tape på å bli konkurranseutsatt. Verken lønn eller pensjon skal bli dårligere enn ved kommunal drift, har dere sagt.

Nå gjør Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer seg klare til å kjempe mot privatisering og kutt i velferdsstaten. Vi vil holde Oslo Høyre ansvarlig for å innfri løftet om at ingen av våre medlemmer skal få dårligere lønns- og pensjonsvilkår ved privatisering. Det krever innsats fra hele vår organisasjon. Vi vil bruke de mulighetene vi har gjennom avtaleverket for å sikre best mulig medbestemmelse for våre medlemmer.

Vi er klare for kamp!

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?