Til hovedinnhold

Bli med på fagdag om framtidas kontorløsning

Roger Kristensen er leder av Yrkesseksjon Kontor og administrasjon Oslo.

Roger Kristensen er leder av Yrkesseksjon Kontor og administrasjon Oslo. (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

Den 19. september samles tillitsvalgte i Fagforbundet Oslos lokaler i Apotekergata 8.

07.09.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 08.09.2023

Kontorene våre er i endring og hjemmekontor har blitt vanlig. Det utfordrer arbeidsmiljø og innarbeidete rettigheter. Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Oslo ønsker en fot i bakken, og holder derfor en fagdag om framtidas kontorløsning den 19. september.

Vi har spurt Roger Kristensen, leder for yrkesseksjonen, om hva som er målet med fagdagen og hva han tenker om problematikken.

Kompetansetiltak for tillitsvalgte

- Målet med fagdagen er å øke kompetansen til de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene som står i disse sakene på daglig basis. Selv om aktivitetsbaserte arbeidsplasser har eksistert en stund er det fremdeles ikke så mye forskning på akkurat dette feltet, men det er kommet noen funn gjennom annen forskning, bl.a. på hjemmekontor, og disse to henger gjerne tett sammen da aktivitetsbaserte kontorløsninger baserer seg på at en del ansatte også jobber på hjemmekontor.

- En del av målet vårt er å få frem flest mulig sider ved dette, hvilke erfaringer sitter de tillitsvalgte som jobber på dette i dag med, og hva bør de tillitsvalgte som er på vei inn i dette tenke på.

Delt erfaring med hjemmekontor

- Mine personlige erfaringer med hjemmekontor er delte. Siden jeg pendler med tog til og fra jobb, blir ofte dagen på hjemmekontor mer effektiv, men det kollegiale samværet og praten blir det ikke så mye av på hjemmekontoret. I tillegg kan det være en utfordring at møter blir lagt tett i tett gjennom dagen, så det knapt er tid til å gå på do mellom møtene. I tillegg kommer den åpenbare utfordringen; det er vanskelig å bygge et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen, når de ansatte sitter på hjemmekontor.

- Tilbakemeldingene om hjemmekontor fra medlemmene dekker hele spekteret. Det er de som synes dette er ekstremt positivt, og som opplever at tidsklemma går opp. Helt til de som mistrives på hjemmekontor og som er avhengige av fysisk kontakt med kollegaene.

Ønske om å spare styrer dagens kontorløsninger

- Akkurat nå synes jeg det er fryktelig vanskelig å si hvordan fremtidens kontorarbeidsplass vil bli. Innenfor staten har jo dette eksistert noen år, og i det private næringslivet enda lenger. I kommunen kom jo aktivitetsbaserte arbeidsplasser og hjemmekontor i stor grad som en følge av pandemien, og jeg synes alt for mange går inn i dette uten å sette seg inn i de mulige arbeidsmiljømessige konsekvensene av dette.

- Innenfor privat næringsliv hører en jo om flere som går bort fra aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Min mening er at det viktigste en kan gjøre når en skal bygge kontorlandskap til en virksomhet er å se på hvilke behov virksomheten har og så finne de beste løsningene. Min oppfatning av dette er at de som velger aktivitetsbaserte kontorløsninger i dag, gjør det for å spare kvadratmeter og leiekostnader. Det er ikke nødvendigvis arbeidsmiljøet eller oppgavene som skal løses som er hovedfokuset.

Etterlyser konsekvensanalyser

- Alle arbeidstakere har jo krav på et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø gjennom arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøet skal jo til og med være helsefremmende. Jeg skal ikke gå så langt som å påstå at aktivitetsbaserte arbeidsplasser bryter med dette, men min motstand mot aktivitetsbaserte arbeidsplasser bygger på at arbeidsgiverne innfører dette uten den nødvendige kunnskapen om de mulige konsekvensene.

- Medlemmenes rettigheter må bli ivaretatt. Først og fremst må jo tillitsvalgte involveres på et tidligst mulig tidspunkt, slik hovedavtalen krever. I det ligger det at de involveres før virksomhetsleder eller ledergruppene fatter beslutning om dette. Deretter må drøftingene om hvordan dette skal bli være reelle. Vi hører jo om prosesser der sluttresultatet langt på vei er gitt før drøftingene starter.

- Vi i yrkesseksjonen kommer til å følge med på utviklingen og følge opp dette i tiden fremover, og en skal nok ikke se bort fra at det kan komme fagdager i 2024 som følger opp dette temaet.

Om fagdagen

Forskerne Cathrine Egeland og Siri Yde Aksnes fra OsloMet og Randi Hovden Borgen fra STAMI vil snakke om forskning på aktivitetsbaserte arbeidsplasser og hjemmekontor. I tillegg kommer leder av yrkesseksjonen nasjonalt Trond Finstad og Dagfinn Øien som er Oslo kommunes sentrale hovedverneombud. Dagen avsluttes med paneldebatt.

Målgruppa for fagdagen er hovedtillitsvalgte og yrkesseksjonsledere og nestledere i fagforeningene. Fagdagen holdes i Fagforbundet Oslos kurslokale i Apotekergata 8, 19. september fra kl. 09.00 – 15.00.

Her kan du melde deg på

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?