Til hovedinnhold

Bedre inneklima med egne skolerenholdere

Lars-Erik Skjær er vedlikeholdsingeniør, hovedtillitsvalgt i Oslo Bygg KF og styremedlem i Yrkesseksjonen for samferdsel og teknisk i Oslo.

Lars-Erik Skjær er vedlikeholdsingeniør, hovedtillitsvalgt i Oslo Bygg KF og styremedlem i Yrkesseksjonen for samferdsel og teknisk i Oslo. (Foto: Martin Halsos)

Byggdriftere ønsker at renholdere blir ansatt fast.

07.09.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 07.09.2023

Byggdrifternes dag ble feiret med kake den 4. september på Haugen skole. Byggdriftere, vaktmestere og vedlikeholdsingeniører fra kommunen var samlet i anledning dagen. Skolens renholdere var invitert som gjester. Fagforbundet Oslo jobber for at renholdere skal ansattes fast på skoler og barnehager, slik at også renhold i større omfang drives i egen regi.

Vedlikeholdsingeniør Lars-Erik Skjær er hovedtillitsvalgt i Oslo Bygg KF og styremedlem i Yrkesseksjonen for samferdsel og teknisk i Oslo. Vi har spurt ham om hva han mener om renholdere i egenregi.

Lavere kostnader med egenregi

-  Jeg mener at vedlikeholdskostnadene i skoler og barnehager vil bli lavere dersom renhold drives i egen regi. Jeg er malermester og spesialist på overflater og har lang erfaring med tilstandsanalyser for kommunale bygg. Med det som bakgrunn mener jeg at et godt renhold utført av faste renholdere gir et mindre vedlikeholdsbehov. Som fast ansatt viser de fleste en høyere grad av stolthet ovenfor det renholdet de utfører, i motsetning til renholdsaktører som kun skal profitere på en kontrakt. De ser ikke den langsiktige virkningen av et godt renhold.

Dårlig renhold kan føre til helseplager

- Dårlig renhold fører til at støv, lo og andre svevende partikler dras inn i ventilasjonskanalene hvor det fester seg både i kanaler og filter. Dette fører til tette kanaler og lite utskifting av luftmengder som følge av tette filter og forringet kapasitet på ventilasjons anlegget. Et dårlig inneklima utløser i svært mange tilfeller alvorlige helseplager.

- I mitt arbeid har jeg sett at private renholdere slurver. Vanligvis er det bare selve gangsonen som blir vasket, mens man bokstavelig talt kutter hjørner hvor støvet hoper seg opp. Jeg synes derfor at alle kommunale bygg skal ha egne renholdere. På den måten unngår vi dårlig inneklima.

Tett ventil på grunn av manglende renhold.
Tett ventil på grunn av manglende renhold. (Foto: Lars Erik Skjær)

Godt vedlikehold i spill i årets valg

- Årets valg er viktig for drift, vedlikehold og forvaltningen i kommunen. Jeg er av den oppfatning av at dersom dette konkurranseutsettes så vil kvaliteten på denne tjenesteytingen forsvinne. Byggdrifterne ble igjen fast ansatt på skolene med dagens byråd. Det har vært en suksess og berikelse for byggenes og eiendommenes totale tilstand, men med et nytt byråd kan mye stå på spill. Så bruk stemmeretten og stem på et fortsatt rød-grønt byråd.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?