Til hovedinnhold

På tide med flere folk og bedre vilkår i barnehagene

Randi Færevik er leder for Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst.

Randi Færevik er leder for Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst. (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

Innlegg i Vårt Oslo i forbindelse med barnehagelærerdagen 5. oktober.

04.10.2023 av Randi Færevik, leder for Yrkesseksjon Kirke, kultur og oppvekst
Sist oppdatert: 06.10.2023

Gratulerer med dagen til alle barnehagelærere! Den 5. oktober er barnehagelærerdagen. Tusen takk for jobben dere gjør for barna og samfunnet.

Store utfordringer

Det er store utfordringer i Oslos barnehager. Tida strekker ikke til, og sykdom fører til personalmangel.

Det er ingen tvil om at det aller viktigste for å kunne tilby gode barnehager, er at det er nok ansatte på jobb til enhver tid. Men det er heller ingen tvil om at det er viktig at man har tilstrekkelig pedagogisk kompetanse i den enkelte barnehage.

Barnehagesektoren skal gi de ansatte tid til å planlegge, og gjennomføre de ulike pedagogiske aktivitetene, både for barnegruppen som helhet, og for det enkelte barnet. Rammeplanen krever at barnehagen skal være en lærende organisasjon, der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger. Det krever at pedagogisk leder har tid og rom for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og sørge for at alle barn får et tilrettelagt tilbud. Da må det være tilstrekkelig bemanning gjennom hele åpningstiden.

Det må satses på egne ressurser

En måte å møte framtida på er å satse på egne ressurser. Vi i Fagforbundet Oslo vil utvikle hele personalets kompetanse. Barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og andre ansatte, må få tilbud om etter- og videreutdanning. Det å sikre kompetanse er en kontinuerlig prosess, som arbeidsgiver må legge til rette for.

Gode arbeidsvilkår holder på folk

Det som også må til, er å satse på gode arbeidsvilkår. Da beholder man folk. I løpet av de siste året har Fagforbundet Oslo tatt kampen for de ansattes rettigheter. Vi krevde at ansatte i private barnehager skulle få de samme pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale barnehager. En AFP-ordning (avtalefestet pensjon) som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon. Det var en viktig kamp, som vi måtte ta med både Private barnehagers landsforbund (BPL) og NHO og som vi vant tilslutt.

Med god bemanning og gode vilkår på plass, vil vi samme kunne jobbe for barnets beste. Ha en fin barnehagelærerdag!

 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?