Til hovedinnhold

Gode diskusjoner om oppgavefordeling i psykiatrien

Delegasjonen fra Fagforbundet Oslo

Delegasjonen fra Fagforbundet Oslo (Foto: Fagforbundet)

Sykehuskonferansen 2023 ble holdt i Bodø.

10.03.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 10.03.2023

Sykehuskonferansen arrangeres hvert år av Fagforbundet for tillitsvalgte på sykehusene. Årets konferanse ble gjennomført i Bodø og hadde overskriften «Psykisk helse og det gode liv». Fra Oslo deltok det tillitsvalgte fra Oslo Universitetssykehus og Sykehuspartner. Nestleder i Fagforbundet Oslo, Anna Elisabeth Uran var til stede på vegne av fylkesleddet. Hun er godt fornøyd med det faglige utbyttet:

To dager med innlegg og erfaringer

- Det ble to dager med gode innlegg og erfaringer fra hvordan det psykiske tilbudet organiseres i forskjellige sykehus i landet. Og tid til gode diskusjoner om oppgavedeling mellom gruppene internt i sykehus og samhandling med kommunene, forteller Anna Elisabeth Uran.

Bred enighet om helsepersonellkommisjonen

- Helsepersonellkommisjonen forslag på personellkrisa i helsesektoren, som ble langt fram tidligere i år, har en god beskrivelse på utfordringene i sektoren. Kommisjonen foreslår å sikre helsearbeiderne hele og faste stillinger, og å fordele oppgavene mellom yrkesgruppene bedre. Det er viktige gjennomslag for medlemmene våre. På konferansen var det naturlig nok bred enighet om kommisjonens konklusjoner, noe som også ble bekreftet i mange av de tema som ble diskutert, avslutter hun.

Ti punkter om helsepersonellkommisjonen. 

Om Sykehuskonferansen 2023

Fagforbundets sykehuskonferanse 2023 ble viet til psykisk helse. Det har vært et satsningsområde over mange år. Likevel hører vi om store utfordringer på området. Målet med konferansen er at tilitsvalgte skal få å innsikt i og lære av gode arbeidsmetoder innen psykisk helse. Temaet ble belyst fra politisk hold, fra ledere i helsetjenesten og fra tillitsvalgte og ansatte i helsetjenesten.  Konferansen ble holdt 8. – og 9. mars i Bodø.

Oversikt over program og tema.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?