Til hovedinnhold

8. mars handler om kvinnefelleskap

Vanessa Riviere er på streikebesøk på Egertorget i anledning NHO.barnehagene

Vanessa Riviere er på streikebesøk på Egertorget i anledning NHO.barnehagene (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

Bli med på kvinnedagen.

01.03.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 03.03.2023

Vanessa Riviere er baseleder på aktivitetsskolen ved Lusetjern skole på Holmlia. Hun er leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo. Vi har spurt om hva 8. mars betyr for henne.

Like utfordinger over hele verden

- For meg handler dagen om kvinnefelleskap. Det første jeg tenker på er felleskap og solidaritet med kvinner over hele verden. 8. mars er en internasjonal dag som er satt av til kvinnekamp for bedre rettigheter. Utfordringen er like unik for kvinner i Afrika, som i Norge og Europa.

- Jeg går i tog hvert år. Første gang var da jeg ble politisk aktiv i SU (Sosialistisk Ungdom) som femtenåring. Vi var en venninnegjeng fra SU som gikk sammen. Da følte jeg på felleskapet!

Arbeidskamp er kvinnekamp

- Jeg stiller meg alltid bak fagforeninga i 8. mars toget. Fagforbundet Oslo stiller med to bannere i år: «Arbeiderkamp er kvinnekamp, hele og faste stillinger nå!» og «Kommersialisering av velferdstjenester er dumping av kvinnelønn!». Begge to er like viktig. Arbeiderkamp er kvinnekamp. Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo streiker i dag for at arbeidsgiver skal gi oss en kjønnsnøytral pensjon som tar hensyn til at kvinner lever lenger. Typiske kvinneyrker sliter på kroppen. Noen tenker på at jobben vi gjør ikke er tungt arbeid, men kun omsorg og kos. Derfor har vi ikke den samme retten på likelønn som mannsdominerte yrker. Men uten alle de kvinnedominerte yrkene som helse, barnehager, skole og AKS hadde det vært vanskelig for andre å gå på jobb eller å få den helseomsorgen de trenger. Kommersialiseringen handler om å gjøre alt til kroner og øre. Stat og kommune privatiserer kvinneyrkene, fordi de ikke gir inntekter og derfor forstås kun som en utgift. Da er det enkelt å dumpe pensjon og lønn. Men det er feil. Vi er bidragsytere. For at noen yrker skal tjene inn penger for landet, må andre yrker ta seg av menneskene. Vi er også en del av grunnlaget for samfunnets inntjening.

Bli med på 8. marsfeiring med Fagforbundet Oslo

Det offisielle arrangementet begynner med sang av Akerselva kvinnekor (kl. 17.45 – 18.00) Åpning er kl. 18.00.

Blant appellantene er vår egen Berit Tevik, leder Fagforbundet Barn og Oppvekst.

Tradisjonen tro inviterer vi til samling før toget kl. 16.00 i Apotekergata 8. Det blir en matbit og 8.mars quiz i kantina før felles avmarsj med bannere.

Fagforbundet Oslo stiller med to bannere i år:

  • Arbeiderkamp er kvinnekamp, hele og faste stillinger nå!
  • Kommersialisering av velferdstjenester er dumping av kvinnelønn!

Her kan du lese mer om arrangementet.

 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?