Til hovedinnhold

Få helsefagkompetanse med gratis nettstudier

Illustrasjonsbilde. Sigrid Estaban og Melche Gem Kitane er begge helsefagarbeidere og medlem av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Illustrasjonsbilde. Sigrid Estaban og Melche Gem Kitane er begge helsefagarbeidere og medlem av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

Gratis helsefagutdanning med oppstart våren 2024.

16.11.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 16.11.2023

- Er du helsefagarbeider, eller har du relevant kompetanse, har du muligheten til å utvikle deg faglig eller få formalisert din kompetanse kostnadsfritt på fagskolen MedLearn. Som medlem i Fagforbundet har du mulighet til å søke til fagskolen, sier Cathrin Snare, leder for Yrkesseksjon Helse og Sosial Oslo.

- Alle studiene er nettbasert og går over ett til to år på deltid. Studiene er beregnet på å kombineres med jobb og andre forpliktelser. Utdanningene gir 30 studiepoeng eller 60 studiepoeng på fagskole nivå. Studiene retter seg primært mot helsefagarbeidere, men andre som har relevant realkompetanse kan også søke, fortsetter yrkesseksjonslederen.

- Ut over egen innsats, studiemateriell og en liten semesteravgift er studiene er gratis. Fristen til å søke er 15. desember og studiene begynner 1. februar. Benytt sjansen til faglig utvikling. Det er begrenset med plasser. Så søk i da!, oppfordrer Cathrin Snare.

Velg mellom ett eller to års deltidsstudier

Følgende deltidsstudier er beregnet til 1 år:

  • Velferdsteknologi (30 studiepoeng)
  •  Hverdagsrehabilitering (30 studiepoeng)
  •  Demensomsorg og alderspsykiatri (30 studiepoeng)
  • Kreftomsorg og lindrende pleie (30 studiepoeng)
  • Følgende deltidsstudier er beregnet til 2 år:

Demensomsorg og alderspsykiatri (60 studiepoeng)

  •  Psykisk helsearbeid (60 studiepoeng)
  • Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming (60 studiepoeng)

Studier med 60 studiepoeng avsluttes med en praksis- og fordypningsoppgave.

Om fagskolen MedLearn

Fagskoleutdanninger er høyere yrkesfaglig utdanning på nivå over videregående opplæring. Den gir yrkesrettet kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

MedLearn er fullfinansiert av Kunnskapsdepartementet og utdanningen er gratis for studenten, med unntak for bøker og semesteravgifter.

Det er begrenset med plasser. Frist for å søke er 15.desember. Studiestart er 1.februar.

Her kan lese mer om Medlearn og helsefagutdannelsen.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?