Til hovedinnhold

Tale til barne- og ungdomsarbeideren

Vanessa Riviere er leder for Yrkessekjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo.

Vanessa Riviere er leder for Yrkessekjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo. (Foto: Martin Halsos)

Holdt på BUA-dagen 3.november

03.11.2023 av Vanessa Rivierer
Sist oppdatert: 04.11.2023

Den 3. november er merkedagen for alle barne- og ungdomsarbeidere. Samme dag holdt Vanessa Riviere en tale for tillitsvalgte i Ingeniørenes hus. Hun er leder Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo, medlem i Mangfoldsnettverket i Fagforbundet Oslo, og barne- og ungdomsarbeider (BUA):

Hvem er vi

Barne- og ungdomsarbeiderne er personer som arbeider med ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Vårt formål er å styrke selvfølelsen og identiteten til barn og unge. Vi jobber på mange arenaer som f.eks. skoler, barnehager, aktivitetsskolen, fritidsklubber og andre forebyggende tiltak.

Barne- og ungdomsarbeideren har en praksis-pedagogisk kompetanse og er med på å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske aktiviteter og tiltak, samt å være med på kartlegging av barn og unge.

Vi lytter, veileder og undrer oss sammen med barn og unge rundt leke, kosthold, natur og lærer barn og unge å ta egne valg innenfor trygge rammer. Vi inkluderer barn og unge i planleggingen av hverdagsaktiviteter og skaper et sosialt felleskap ut ifra deres interesser.

Fagarbeideren jobber med både enkeltpersoner og grupper med ulike bakgrunn og forutsetninger. Vår jobb er også å sørge for at barn og unge opplever en meningsfull hverdag. Vi skal se hvert enkelt barn og unge, delta i leken, aktiviteten og inkludere de i planleggingen.

Barne- og ungdomsarbeideren skal i samarbeid med pedagogene og medarbeider lage en læringsarena hvor barn og unge møter tillit, trygghet og inspirasjon til å utvikle seg individuelt, sosialt, og får erfare verden gjennom god lek/aktivitet, læring og utforskning.

Hvorfor det er viktig å markere BUA-dagen

Mener at dette er et av de viktigste yrkene vi har i samfunnet og det var på tide å få en egen BUA dag! Ved å utføre alle disse oppgavene sørger vi for at barn og unge får trygge og gode dager, fylt med glede, anerkjennelse, trygghet, latter, lek og læring.

Ved å markere denne dagen ønsker vi å sette fokus på barne- og ungdomsarbeideren og synliggjøre at vi har masse kompetanse som er veldig relevant i faget vårt.

Jeg ønsker å gratulere alle Barne- og ungdomsarbeidere med dagen! Alle vi gjør en veldig god og meget viktig jobb! På tide at dette blir frontet og anerkjent. Stå på!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?