Nyheter

På tinget: Jan Bøhler

Jan Bøhler (Ap) fra Oslo er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

På tinget: Geir Ketil Hansen

Geir Ketil Hansen (SV) fra Nordland er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

På tinget: Eirik Sivertsen

Eirik Sivertsen (Ap) fra Nordland er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

På tinget: Anne Marit Bjørnflaten

Anne Marit Bjørnflaten (Ap) fra Troms er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

På tinget: Martin Henriksen

Martin Henriksen (Ap) fra Troms er 1. vara og et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

På tinget: Laila Gustavsen

Laila Gustavsen (Ap) fra Buskerud er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

På tinget: Gerd Janne Kristoffersen

Gerd Janne Kristoffersen (Ap) fra Nord-Trøndelag er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

På tinget: Sonja Mandt Bartholsen

Sonja Mandt Bartholsen (Ap) fra Vestfold er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

På tinget: Anita Orlund

Anita Orlund (Ap) fra Akershus er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget. Hun er 2. vararepresentant, men 1. vara mens Anniken Huitfeldt sitter i regjering.

På tinget: Magne Rommetveit

Magne Rommetveit (Ap) fra Hordaland er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

På tinget: Torfinn Opheim

Torfinn Opheim (Ap) fra Rogaland er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

På tinget: Line Vennesland

Line Vennesland (Ap) er 1. vararepresentant fra Aust-Agder. Hun er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

På tinget: Wenche Olsen

Wenche Olsen (Ap) er et av Fagforbundets medlemmer som har kommet inn på Stortinget. Hun er varaordfører i Halden og har en lederstilling innen renhold på sykehuset.

Ny: Erlend André Kroken

Liker pirkearbeid: Fagforbundets nye hovedtillitsvalgte på Sykehuset Innlandet, divisjon Elverum Hamar, er utdannet kokk. Han synes det morsomste med jobben er å dandere maten på fat. Sansen for detaljer kommer også til nytte hver gang han dykker ned i lov- og avtaleverk.

Nytt medlem: Marie Holdhus

Denne høsten er det mye nytt for Fagforbundets nye medlem i Bjølsengata barnehage i Oslo. Marie Holdhus er to uker inn i tilværelsen som barne- og ungdomsarbeider, barnehagen er nyåpnet og hun er fagorganisert for første gang.

Fersk: Stine Kristiansen

- Jeg visste ikke det fantes ungdomstillitsvalgt en gang, før valgkomitéen i Fagforbundet Rygge spurte meg. Det har blitt mye læring de siste månedene for Stine Kristiansen.

Aktuell: Hilde Torgersen

Leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Moss, Hilde Torgersen, har vært med på et utall omstillinger, omorganiseringer, restruktureringer og privatiseringsforsøk. Nå er hun fortvila og sinna på politikerne som har kjørt mosseøkonomien i grøfta.

Aktuell: Knut Ivar Egset

- At vi er så godt organisert, er nøkkelen, sier Knut Ivar Egset, hovedtillitsvalgt i Helse Nordmøre og Romsdal helseforetak (HF). I mer enn to år har han vært i stormens sentrum under en usedvanlig tøff omstillingskonflikt. Nylig ble det klart at ingen mister jobben i voksenpsykiatrien.

LO-kongressdelegat: Jan Davidsen, AU

(60), leder. Møter fra LO-sekretariatet

LO-kongressdelegat: Gerd Kristiansen, AU

(55), 1. nestleder. Møter fra LO-sekretariatet.