Til hovedinnhold

Aktuell: Petter Johansen

Petter Johansen, opplæringskontoret, sykehuset Innlandet.

Petter Johansen, opplæringskontoret, sykehuset Innlandet. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Blir du sett, hørt og tatt hensyn til, da kan vi begynne å snakke om kvalitet i eldreomsorgen.

23.10.2009 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 13.11.2009

- En verdig omsorg er å ta hensyn til individets kultur, religion, mattradisjon og språk og at det fysiske miljøet er godt. Det er enkeltindividets opplevelse som er viktig. Det sa Petter Johansen fra opplæringskontoret ved sykehuset Innlandet og tillitsvalgt i Fagforbundet, på en konferanse om kvalitet, verdighet, kompetanse og flerkulturell forståelse i eldreomsorgen. Prosjektet CAME - "cultural awarness for minority elders" - holdt seminar for veiledere, lærere og opplæringsansvarlige. Dette var et fellesarrangement for Folkeuniversitetet, organisasjonen Mangfold i arbeidslivet (MIA) og Fagforbundet.

Form dem tidlig

Petter Johansen har sittet i styret for Seksjon helse og sosial siden landskonferansen 2003.

- Vi må forstå hverandre, understreker han. I jobben sin med lærlinger via opplæringskontoret har Johansen god mulighet til å være med på å forme holdninger hos de unge. Det er en fornuftig måte å forebygge kulturproblemer på, mener han.

- Mangfoldet i befolkningen vil øke kraftig. Det er behov for ny kompetanse. Jeg opplever stadig at det er en mur mellom videregående skole og bedriftene. Vi trenger å få flerkulturell forståelse som et kompetansemål i alle opplæringsplaner, sier Johansen. Han er opptatt av at dette må være en tosidig sak.

- Innvandrere må også få ordentlig forståelse for den norske kulturen. I eldreomsorgen jobber stadig flere innvandrere som tar seg av norske eldre. Alt kan læres, og hvis det settes sammen med det medmenneskelige så blir det kvalitet, sier han.

Alle må med

For Seksjon helse og sosial er den mest nærliggende og største utfordringen hvordan helhetssyn og tverrfaglighet skal ivaretas i denne sektoren, mener Petter Johansen. Særlig viktig blir det i samhandlingsreformen. Johansen bekymrer seg for om det bare blir leger og sykepleiere som dras med i arbeidet. 

 - Hvis det skjer, blir dette en mislykket reform, sier han.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?