Til hovedinnhold

4 på gangen

Hva er de viktigste tariffkrava Fagforbundet har som både beholder og verver medlemmer?

11.05.2010 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 26.05.2010

Leder
Vibeke Bredal, Fagforbundet Sandefjord

Minstelønnskravet på 320.000 kroner, nytt 16-årstrinn på ansiennitetsstigene,  kompetansemerknader i tariffavtalen som skal sikre lønn for tilleggs-, spesial- og videreutdanning, harmonisering av lønn i NAV som hever de kommunalt ansatte opp på statlig nivå og at dette tariffoppgjøret både har en lavlønns- og en likelønnsprofil.

 

Morten Støen, Fagforbundet Ringsaker

Det er viktig å fjerne vakt på vaktrom (passiv vakt), å få på plass varige kompetansetillegg for fagarbeidere og de med lang realkompetanse og 16 års stige slik at det er mulig å få uttelling for realkompetanseutvikling uten kronglete veier å forhandle om det på. Det er gode politiske grep  med tanke på at folk skal ha ei lønn å leve av. 

Judith Hagen, Fagforbundet Kvinesdal

Likelønn og kompetanse er viktig - og at vi står på for kronetilegg. Ingen kan kjøpe mat for prosenter. Samtidig er det viktig med at vi står sammen i en felles kamp. Dette kan vi både beholde og få nye medlemmer med.

 

Are Herdlevær, Fagforbundet Søgne

Det er stor oppslutning om alle krava. Hvert enkelt krav er i seg selv fornuftig og forståelig, men det er helheten og solidaritetstankegangen som imponerer mest. Fagforbundet framstår som en ansvarlig organisasjon som det er trygt å være med i.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?