Til hovedinnhold

Nyheter

LO-kongressdelegat: Fauzia Hussain, Oslo

(29) Leder, Plan- og bygningsetatens fagforening. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Arnfinn T. Ihle, Hordaland

Nestleder i SKA, på sin 2. kongress: - Eierskapet til vann, hjemfallsretten; kampen mot fattigdom, mot tjenestedirektivet og EU samt kampen mot privatisering og lønnsomhetsregnskap i offentlig virksomhet.

LO-kongressdelegat: Jorunn Iversen, Akershus

(48), fylkesnestleder, på sin 2. kongress: - Viktigste sak er å få sykehusene tilbake til forvaltningen og at politikerne styrer sykehusene.

LO-kongressdelegat: Tore Jakobsen, Nordland

(41) Fylkesnestleder. På sin 2. kongress

LO-kongressdelegat: Siv Grethe Jenssen, Troms

(47), SKA og landsstyret, på sin 2. kongress: -Arbeid til alle, lønns- og arbeidsvilkår, et bedre arbeidsliv og vern og utvikling i velferden.

LO-kongressdelegat: Lene-Britt Johannesen

(44) Leder, Fagforbundet Larvik. På sin 1. kongress: - Jeg er opptatt av at kongressen får en felles forståelse av verdiene ved en sterk offentlig sektor, for å kunne verne om Norge som velferdsstat - altså et stort NEI til privatisering av offentlige tjenester.

LO-kongressdelegat: Petter Johansen

SHS-styremedlem, på sin første kongress: - Utdanning/lærlingordninger og reversering av sykehusreformen blir viktigst.

LO-kongressdelegat: Svein Kristiansen, Telemark

(57), leder kompetansesenteret Skien, vært på kongress før: - Viktigste saker: Arbeid til alle. Slå ring om de kollektive løsningene. Mer politisk styring regionalt av sykehusene.

LO-kongressdelegat: Frode Lagset, Oslo

(38) SKKO-styremedlem. På sin 2. kongress

LO-kongressdelegat: Odd-Haldgeir Larsen, Akershus

(48) Fylkesleder. På sin 2. kongress: - For meg er det ikke en enkeltsak som er "viktigst", men hvilken retning kongressen går, i forhold til demokratisk kontroll samt offentlig eie og drift i for eksempel sykehus.

LO-kongressdelegat: Mona Larsen, Oslo

(41), SST-styremedlem, på sin 1. kongress: - En viktig sak må være arbeid til alle. I tillegg må vi arbeide for et godt, trygt og miljøvennlig samfunn.

LO-kongressdelegat: Pål Mansika, Finnmark

(48) SST-styremedlem. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Karin M. Mathisen, Hedmark

(56) Fylkesleder. På sin 4. kongress

LO-kongressdelegat: Ingvild Bø Moberg, Akershus

(39) SST-fylkesleder, opplæringsansvarlig og organisasjonssekretær, på sin 1. kongress: - LOs handlingsprograms punkter om EU-direktivene, der LOs og Fagforbundets forslag har ulik formulering. Fagforbundet står på sitt krav om veto om tjenestedirektivet, mens LOs forslag er mye mer vagt.

LO-kongressdelegat: Steinar Molvik, Nordland

(65), SKKO-styremedlem, 1. kongress: - Det har tidligere vist seg at høye ledighetstall er vanskelig å få gjort noe med etter at den har festet seg. Høy ledighet må derfor bekjempes med alle midler, om så med ekstraordinære bevilgninger fra "oljefondet".

LO-kongressdelegat: Venke Anny Nes, Aust-Agder

(44) SKA-leder i Aust-Agder. På sin 2. kongress. -Sykehussaken er viktigst, spesielt prisippene for den økonomiske styringen.

LO-kongressdelegat: Anne Green Nilsen, Oslo

(51) Leder av kompetansesenteret Oslo. På sin 3. kongress

LO-kongressdelegat: Solveig Løvik Norevik, Sogn og Fjordane

(61) Fylkesleiar. På sin 2. kongress: - Rett til heiltid, bevare velferdsordningane og trygge arbeidsplassar.

LO-kongressdelegat: Suzanne Pettersen, Nordland

(28), nestleder Fagforbundet Ungdom, på sin 1. kongress: - Boligpolitikk blir viktigst.

LO-kongressdelegat: Signe Rasmussen, Nordland

(52) Fylkesleder. På sin 1. kongress: - LOs oppbygging på fylkesplan og et handlingsprogram som ivaretar alle og har en god miljøprofil.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?