Til hovedinnhold

Nyheter

LO-kongressdelegat: Odd-Haldgeir Larsen, Akershus

(48) Fylkesleder. På sin 2. kongress: - For meg er det ikke en enkeltsak som er "viktigst", men hvilken retning kongressen går, i forhold til demokratisk kontroll samt offentlig eie og drift i for eksempel sykehus.

LO-kongressdelegat: Mona Larsen, Oslo

(41), SST-styremedlem, på sin 1. kongress: - En viktig sak må være arbeid til alle. I tillegg må vi arbeide for et godt, trygt og miljøvennlig samfunn.

LO-kongressdelegat: Pål Mansika, Finnmark

(48) SST-styremedlem. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Karin M. Mathisen, Hedmark

(56) Fylkesleder. På sin 4. kongress

LO-kongressdelegat: Ingvild Bø Moberg, Akershus

(39) SST-fylkesleder, opplæringsansvarlig og organisasjonssekretær, på sin 1. kongress: - LOs handlingsprograms punkter om EU-direktivene, der LOs og Fagforbundets forslag har ulik formulering. Fagforbundet står på sitt krav om veto om tjenestedirektivet, mens LOs forslag er mye mer vagt.

LO-kongressdelegat: Steinar Molvik, Nordland

(65), SKKO-styremedlem, 1. kongress: - Det har tidligere vist seg at høye ledighetstall er vanskelig å få gjort noe med etter at den har festet seg. Høy ledighet må derfor bekjempes med alle midler, om så med ekstraordinære bevilgninger fra "oljefondet".

LO-kongressdelegat: Venke Anny Nes, Aust-Agder

(44) SKA-leder i Aust-Agder. På sin 2. kongress. -Sykehussaken er viktigst, spesielt prisippene for den økonomiske styringen.

LO-kongressdelegat: Anne Green Nilsen, Oslo

(51) Leder av kompetansesenteret Oslo. På sin 3. kongress

LO-kongressdelegat: Solveig Løvik Norevik, Sogn og Fjordane

(61) Fylkesleiar. På sin 2. kongress: - Rett til heiltid, bevare velferdsordningane og trygge arbeidsplassar.

LO-kongressdelegat: Suzanne Pettersen, Nordland

(28), nestleder Fagforbundet Ungdom, på sin 1. kongress: - Boligpolitikk blir viktigst.

LO-kongressdelegat: Signe Rasmussen, Nordland

(52) Fylkesleder. På sin 1. kongress: - LOs oppbygging på fylkesplan og et handlingsprogram som ivaretar alle og har en god miljøprofil.

LO-kongressdelegat: Haldis Revheim, Hordaland

(59), fylkesnestleder og SKA-fylkesleder, på sin 5. eller 6. kongress

LO-kongressdelegat: Bjarne Robstad, Aust-Agder

(62) Fylkesleder. Var på sin 1. kongress i 1985

LO-kongressdelegat: Jorunn Romsdal, Finnmark

(52) Fylkesleder. På sin 2. eller 3. kongress

LO-kongressdelegat: Hilde Thorstensen Rosvold

SHS, landsstyret

LO-kongressdelegat: Berit Rustad, Troms

(58), opplæringsansvarlig. På sin 2. kongress

LO-kongressdelegat: Torill W. Sandanger, Rogaland

(58), SHS-leder i fylket, på sin 1. kongress: - Sosial dumping og gode strategier for å kjempe mot at samfunnet godtar at enkelte mennesker skal godta andre lønns- og arbeidsvilkår enn den øvrige befolkninga. Ellers synes jeg at en stor sak for Fagforbundet må være å fremme større folkevalgt styring av sykehus. Vi må finne nye styringsformer uten at markedsøkonomiske tanker skal ligge til grunn for hvem som skal prioriteres.

LO-kongressdelegat: Mari Sanden, Oslo

(57) Fylkesleder. Har vært på mange kongresser tidligere.

LO-kongressdelegat: Arnt Silseth, Møre og Romsdal

(44) Nestleder i fylket og SKA-styremedlem. På sin 1. kongress: - Det er viktig at LO løser problemstillingen om organisasjonstilknytning. Vi må ikke komme i en situasjon der de ulike LO-forbunda krangler om hvilken organisasjon som skal ha rett til å organisere ulike grupper.

LO-kongressdelegat: Arne Jan Skjerdingstad, Sør-Trøndelag

(58) Fylkesleder. På sin 2. kongress

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?