Til hovedinnhold

Min hverdag: Anette Wildenvey Michelet

Anette Wildenvey Michelet, klubbleder i Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA), T-banen.

Anette Wildenvey Michelet, klubbleder i Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA), T-banen. (Foto: Maria Wattne)

Fagforeningsarbeid: – Vi har det bra på jobben, men verken goder eller trivsel kommer av seg sjøl.

10.09.2010 av Maria Wattne
Sist oppdatert: 27.09.2010

Det er krevende å være tillitsvalgt i Kollektivtransportproduksjon as (KTP). Organisasjonen består av 17 selskaper og dertil direktører med staber i alle selskapene. – Det er arbeidskrevende å holde oversikten over alle selskapene og deres staber og funksjoner, forteller Anette W. Michelet.

Anette W. Michelet har vært ansatt på t-banen som togfører i sju år. Hun ble tidlig valgt som tillitsvalgt i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) og er nå klubbleder på t-banen. – Det er nok fordi jeg har egne meninger og liker å bidra til fellesskapet, tror hun.

OSA baneklubben organiserer rundt 300 ansatte på t-banen; Togførere, trafikkledere, bemanningsledere og instruktører. Anette W. Michelet synes de har det bra på jobben, men understreker at lønn og arbeidsvilkår ikke kommer av seg selv. Det er viktig at folk organiserer seg sånn at en får en demokratisk prosess i arbeidslivet.

Både leder og nestleder i OSA har frikjøp 50 prosent. De kjører til fast tjenestetid hver dag og møter og kontortid i fagforeningas regi er fra klokka 12.00 og utover. Møtene har et positivt fortegn, men det er godt å være to tillitsvalgte sammen.

– Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) er ei sterk fagforening med historie helt tilbake til 1894. Gjennom å stå sammen har vi klart å beholde tariffavtalen vår med 33,6 timers arbeidsuke og en god pensjonsordning, forteller Anette W. Michelet.

Rundt 70 prosent av T-banens ansatte er menn, og Fagforbundet OSA har vært preget av det samme. I november 2009 skjedde noe oppsiktsvekkende: Årsmøtet valgte et klubbstyre med flertall av kvinner. – Det var en liten revolusjon, det, sier klubblederen rolig.

Styret har fått "en del pepper" for den nye sammensetninga, for organisasjonen har tradisjonelt vært mannsdominert og opptatt av antall striper. Det har forandret seg.  – I dag ses bakkemannskapet i økende grad som bedriftens viktigste ressurs.

Det foregår mye på t-banen. Oppgradering av gamle traseer, forlengelse og nye traseer er bare noen av de områdene de tillitsvalgte er involvert i. Mye endringsarbeid tar form av prosjekter der de ansatt involveres. Et eksempel er Prosjekt Langtidsfrisk der filosofien er at det er den menneskelige kapitalen som er bedriftens viktigste ressurs. Sett, hørt og behøvd er et felles motto.

Når det gjelder daglig drift og arbeidsmiljø har de tillitsvalgte møter med bedriften ukentlig.

– Det er veldig positivt, sier Anette W. Michelet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?