Til hovedinnhold

Nyheter

LO-kongressdelegat: Anne Hall, Tromsø

(59) Leder kompetansesenteret i Tromsø. Ikke på sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Arne Halaas, Oslo

(45), valgt sekretær. På sin 2. kongress

LO-kongressdelegat: Truls Hansen, Østfold

(50) Nestleder i fylket. På sin 1. kongress: - Det viktigste for meg og Fagforbundet er sykehussaken.

LO-kongressdelegat: Øystein Hansen, Finnmark

(53) Opplæringsansvarlig. På sin 2. kongress

LO-kongressdelegat: Synnøve Haugland, Rogaland

(50) Nestleder i fylket. På sin 3. kongress: - Her er to saker som jeg synes er viktige: Tannlegebehandling skal likestilles med øvrig legebehandling - og folkevalgt styring av sykehus .

LO-kongressdelegat: Roger Heimli, Hordaland

(40), fylkesleder, ikke på sin 1. kongress: - For meg er det viktigste at LO støtter Fagforbundets syn på at sykehusene må tilbakeføres til folkevalgt styring og få endret finansieringssystemet.

LO-kongressdelegat: Trond Helland, Rogaland

(51) Fylkesleder. På sin 5. kongress

LO-kongressdelegat: Linn Hemmingsen

(29) Leder, Fagforbundet Ungdom. På sin 2. kongress

LO-kongressdelegat: Terje Holmedal, Møre og Romsdal

(55) Opplæringsansvarlig i fylket

LO-kongressdelegat: Fauzia Hussain, Oslo

(29) Leder, Plan- og bygningsetatens fagforening. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Arnfinn T. Ihle, Hordaland

Nestleder i SKA, på sin 2. kongress: - Eierskapet til vann, hjemfallsretten; kampen mot fattigdom, mot tjenestedirektivet og EU samt kampen mot privatisering og lønnsomhetsregnskap i offentlig virksomhet.

LO-kongressdelegat: Jorunn Iversen, Akershus

(48), fylkesnestleder, på sin 2. kongress: - Viktigste sak er å få sykehusene tilbake til forvaltningen og at politikerne styrer sykehusene.

LO-kongressdelegat: Tore Jakobsen, Nordland

(41) Fylkesnestleder. På sin 2. kongress

LO-kongressdelegat: Siv Grethe Jenssen, Troms

(47), SKA og landsstyret, på sin 2. kongress: -Arbeid til alle, lønns- og arbeidsvilkår, et bedre arbeidsliv og vern og utvikling i velferden.

LO-kongressdelegat: Lene-Britt Johannesen

(44) Leder, Fagforbundet Larvik. På sin 1. kongress: - Jeg er opptatt av at kongressen får en felles forståelse av verdiene ved en sterk offentlig sektor, for å kunne verne om Norge som velferdsstat - altså et stort NEI til privatisering av offentlige tjenester.

LO-kongressdelegat: Petter Johansen

SHS-styremedlem, på sin første kongress: - Utdanning/lærlingordninger og reversering av sykehusreformen blir viktigst.

LO-kongressdelegat: Svein Kristiansen, Telemark

(57), leder kompetansesenteret Skien, vært på kongress før: - Viktigste saker: Arbeid til alle. Slå ring om de kollektive løsningene. Mer politisk styring regionalt av sykehusene.

LO-kongressdelegat: Frode Lagset, Oslo

(38) SKKO-styremedlem. På sin 2. kongress

LO-kongressdelegat: Odd-Haldgeir Larsen, Akershus

(48) Fylkesleder. På sin 2. kongress: - For meg er det ikke en enkeltsak som er "viktigst", men hvilken retning kongressen går, i forhold til demokratisk kontroll samt offentlig eie og drift i for eksempel sykehus.

LO-kongressdelegat: Mona Larsen, Oslo

(41), SST-styremedlem, på sin 1. kongress: - En viktig sak må være arbeid til alle. I tillegg må vi arbeide for et godt, trygt og miljøvennlig samfunn.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?