Til hovedinnhold

Nyheter

LO-kongressdelegat: Mette Henriksen Aas, AU

(55), SKKO-leder: - Jeg er opptatt av utdanningspolitikk generelt og livslang læring spesielt.

LO-kongressdelegat: Stein Gulbrandsen, AU

(56), SST-leder: - Konkrete klima- og miljøpolitiske vedtak blir det viktigste.

LO-kongressdelegat: Gerd Eva Volden, AU

(57), leder, SKA: - Kampen for offentlig velferd og mot privatisering er viktig for medlemmene våre. Vi må sørge for at vi ikke får økte forskjeller og større klasseskiller.

LO-kongressdelegat: Hanne Arntzen, Sør-Trøndelag

(49) Leder kompetansesenteret i Trondheim. På sin 1. kongress: - Den viktigste saken for meg er at sykehusene må tilbakeføres til offentlig forvaltning.

LO-kongressdelegat: Grete Yri Auestad, Sør-Trøndelag

(56), nestleder SST, på sin 1. kongress: - Miljøsaken blir viktig, vi må ta innover oss at det er forandring i klimaet, både i sjøen og på land. Fattigdom - få bort deltidsstillinger. Lik lønn for likt arbeid. Bort med NPM-regnskapsystem i offentlig sektor. Bevar dagens pensjonsordning.

LO-kongressdelegat: Edgar Falk Bakke, Hordaland

(28) Ungdomstillitsvalgt. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Eva Vida Berg, Rogaland

(58), leder kompetansensenteret i Stavanger. Har vært med siden 1985.

LO-kongressdelegat: Ole R. Berg, Sør-Trøndelag

Leder, Fagforbundet Buss- og sporveisbetjeningens forening. På sin 1. kongress: - Det viktigste for oss blir å få LO til å sette ned foten for all liberalisering og new public management-tenkning, og å få LO med på å snu utviklingen, ved å kreve at det offentlige tar tilbake ansvaret for det som allerede er privatisert, liberalisert eller satt ut på anbud.

LO-kongressdelegat: Gry Nævdal Bolstad, Hordaland

(46), SHS. På sin 1. kongress: - Mye må gjøres for dem som har det ekstra vanskelig i livet. Sosialhjelpsmottakerne må få bedre vilkår og stønader opp på SIFO-nivå. Jeg vil også sette fokus på hvem sosialmottakerne er, er det folk som egentlig fyller krav til trygd? Jeg vil ha flere i individuelt tilpassa arbeid og et mer inkluderende samfunn for alle.

LO-kongressdelegat: Mariann Brandstad, Møre og Romsdal

(53) Fylkesleder. På sin 2. kongress. - Arbeid til alle er viktigst.

LO-kongressdelegat: Merete Dahl, Vestfold

(53) Fylkesleder, på sin 2. kongress: - Spørsmålene rundt pensjon, EUs tjeneste-, helse- og postdirektiv blir viktigst, samt sykehussaken og helse i velferdsstaten (?) Norge.

LO-kongressdelegat: John Egeli

(53), nestleder SHS, på sin 2. kongress: - For meg er nok handlingsprogrammet og at Fagforbundets politikk i helse- og sosialspørsmål blir ivaretatt, det viktigste.

LO-kongressdelegat: Kim Eide, Rogaland

(27) Ungdomstillitsvalgt, på sin 1. kongress: - Min viktigste sak er å stoppe konkurranseutsettingen av offentlige tjenster, samt rekommunalisering av alle de konkurranseutsatte tjenestene.

LO-kongressdelegat: Kåre Elvik, Akershus

(54) Seksjonskoordinator. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Anne Ma Fikstvedt, Oppland

(64), fylkesnestleder og fylkesleder SHS, på sin 1. kongress, synes pensjonssaken blir den viktigste for Fagforbundet.

LO-kongressdelegat: Mildrid Finnehaug, Nord-Trøndelag

(58) Fylkesleder. Ikke på sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Gunn Elin Flakne, Sør-Trøndelag

(45) Fylkesnestleder og forbundsstyremedlem. På sin 2. kongress: - Sykehussaken samt tjeneste-, helse- og postdirektivene.

LO-kongressdelegat: Arne Granvoll, Hedmark

(61) Fylkesnestleder, leder SKA Hedmark. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Helga Rismyhr Grinden, Hedmark

(54) Fylkesstyremedlem. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Roy Gyberg, Vest-Agder

(45) Fylkesleder. På sin 3. kongress: - Å få et tydelig vedtak på kongressen angående organisering av sykehusene.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?