Til hovedinnhold

Nyheter

Under fire timer tok det Marie Holdhus å bli medlem i Fagforbundet.

Nytt medlem: Marie Holdhus

Denne høsten er det mye nytt for Fagforbundets nye medlem i Bjølsengata barnehage i Oslo. Marie Holdhus er to uker inn i tilværelsen som barne- og ungdomsarbeider, barnehagen er nyåpnet og hun er fagorganisert for første gang.

Stine Kristiansen, ungdomstillitsvalgt i Rygge, Østfold

Fersk: Stine Kristiansen

- Jeg visste ikke det fantes ungdomstillitsvalgt en gang, før valgkomitéen i Fagforbundet Rygge spurte meg. Det har blitt mye læring de siste månedene for Stine Kristiansen.

Hilde B. Rossetvik Torgersen står i fronten for Fagforbundet Moss.

Aktuell: Hilde Torgersen

Leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Moss, Hilde Torgersen, har vært med på et utall omstillinger, omorganiseringer, restruktureringer og privatiseringsforsøk. Nå er hun fortvila og sinna på politikerne som har kjørt mosseøkonomien i grøfta.

Knut Ivar Egset, foretakstillitsvalgt, Helse Nordmøre og Romsdal HF

Aktuell: Knut Ivar Egset

- At vi er så godt organisert, er nøkkelen, sier Knut Ivar Egset, hovedtillitsvalgt i Helse Nordmøre og Romsdal helseforetak (HF). I mer enn to år har han vært i stormens sentrum under en usedvanlig tøff omstillingskonflikt. Nylig ble det klart at ingen mister jobben i voksenpsykiatrien.

Jan Davidsen, leder

LO-kongressdelegat: Jan Davidsen, AU

(60), leder. Møter fra LO-sekretariatet

LO-kongressdelegat: Gerd Kristiansen, AU

(55), 1. nestleder. Møter fra LO-sekretariatet.

LO-kongressdelegat: Anne Grethe Skårdal, AU

(51), 2. nestleder, delegasjonsleder: - Som delegasjonsleder synes jeg det er vanskelig å prioritere, fordi alle saker fremmet av Fagforbundet er viktige for oss. Likevel - det er viktig at vi får satt vårt preg på handlingsprogrammet innen fellesskapsløsninger og folkestyre. I dagens markedssamfunn er det også viktig at LO-forbundene ikke sløser bort tid eller energi på hvor medlemmene skal være organisert. Vedtektene og organsisasjonsplattformen blir derfor også viktige.

LO-kongressdelegat: Jan Helge Gulbrandsen, AU

(57) - Jeg mener de viktigste sakene vil være å arbeide videre for å forhindre sosial dumping, samt at det nå settes i gang med sosial boligbygging som et av tiltakene mot fattigdom.

LO-kongressdelegat: Mette Nord, AU

(50): - Kampen mot sosial dumping er i alle fall en av de viktigste sakene.

LO-kongressdelegat: Kjellfrid Blakstad, AU

(55), SHS-leder: - Kampen for heltid er viktig for Fagforbundets medlemmer.

LO-kongressdelegat: Mette Henriksen Aas, AU

(55), SKKO-leder: - Jeg er opptatt av utdanningspolitikk generelt og livslang læring spesielt.

LO-kongressdelegat: Stein Gulbrandsen, AU

(56), SST-leder: - Konkrete klima- og miljøpolitiske vedtak blir det viktigste.

LO-kongressdelegat: Gerd Eva Volden, AU

(57), leder, SKA: - Kampen for offentlig velferd og mot privatisering er viktig for medlemmene våre. Vi må sørge for at vi ikke får økte forskjeller og større klasseskiller.

LO-kongressdelegat: Hanne Arntzen, Sør-Trøndelag

(49) Leder kompetansesenteret i Trondheim. På sin 1. kongress: - Den viktigste saken for meg er at sykehusene må tilbakeføres til offentlig forvaltning.

LO-kongressdelegat: Grete Yri Auestad, Sør-Trøndelag

(56), nestleder SST, på sin 1. kongress: - Miljøsaken blir viktig, vi må ta innover oss at det er forandring i klimaet, både i sjøen og på land. Fattigdom - få bort deltidsstillinger. Lik lønn for likt arbeid. Bort med NPM-regnskapsystem i offentlig sektor. Bevar dagens pensjonsordning.

LO-kongressdelegat: Edgar Falk Bakke, Hordaland

(28) Ungdomstillitsvalgt. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Eva Vida Berg, Rogaland

(58), leder kompetansensenteret i Stavanger. Har vært med siden 1985.

LO-kongressdelegat: Ole R. Berg, Sør-Trøndelag

Leder, Fagforbundet Buss- og sporveisbetjeningens forening. På sin 1. kongress: - Det viktigste for oss blir å få LO til å sette ned foten for all liberalisering og new public management-tenkning, og å få LO med på å snu utviklingen, ved å kreve at det offentlige tar tilbake ansvaret for det som allerede er privatisert, liberalisert eller satt ut på anbud.

LO-kongressdelegat: Gry Nævdal Bolstad, Hordaland

(46), SHS. På sin 1. kongress: - Mye må gjøres for dem som har det ekstra vanskelig i livet. Sosialhjelpsmottakerne må få bedre vilkår og stønader opp på SIFO-nivå. Jeg vil også sette fokus på hvem sosialmottakerne er, er det folk som egentlig fyller krav til trygd? Jeg vil ha flere i individuelt tilpassa arbeid og et mer inkluderende samfunn for alle.

LO-kongressdelegat: Mariann Brandstad, Møre og Romsdal

(53) Fylkesleder. På sin 2. kongress. - Arbeid til alle er viktigst.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?