Til hovedinnhold

nytt om navn-8727

16.06.2010 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 30.07.2010

Sykehuskontoret ledes av Inger Åfoss, og Lisbeth Frich inngår i enheten. Sykehuskontoret er besluttet lokalisert til forbundets lokaler i Apotekergata (i Oslo). Rita Slepines, som er organisasjonssekretær i Fagforbundet Ullevål universitetssykehus (avd. 028) frikjøpes 100 % og erstatter Inger Åfoss som koordinator for koordineringsleddet  i Helse Sør-Øst i f.m. "hovedstadsprosessen" m.v.
Tarjei Leistad er opplæringsansvarlig i Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Fra og med 9. august var Tarjei Leistad tilbake som opplæringsansvarlig i Fagforbundet Sør-Trøndelag, etter fullendt pappapermisjon.

 

Astrid Karin Hølland vant vervekonkurransen i Fagforbundet Hå. Fra 19. mars til 10. juni verva Fagforbundet Hå 26 nye medlemmer. Astrid Karin Hølland var den som verva flest medlemmer i denne perioden, og hun ble derfor tildelt en reisegavesjekk på 3 000 kr.

 

Sharan Burrow ble i 2010 valgt til leder av IFS under verdenskongressen i Vancouver, Canada.

Sharan Burrow ble som første kvinne valgt til leder og generalsekretær i den internasjonale faglige samorganisasjonen IFS (eng.forkort.: ITUC) under verdenskongressen som ble holdt i Vancouver, Canada. Hun etterfølger Guy Ryder, som var IFS sin første leder fra og med 2006. Sharan Burrow går av som leder av Australian Council of Trade Unions (ACTU), et verv hun har hatt siden 2000.  

 

Dave Prentis fra Unison er ny president i ISKA.

Dave Prentis er ny president i Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA). Kommunals Ylva Thörn er blitt pensjonist og fikk blomster av generalsekretær Peter Waldorff da hun ble takka av i mai. Prentis er forbundsleder for Unison, det største forbundet for offentlig ansatte i Storbritannia. Han er også styremedlem i det britiske LO (TUC).

  

Leder av Norsk brannmannsforum, Dag Skaseth.

På brannkonferansen i april 2010 ble det valgt nytt styre i Norsk brannmannsforum. Følgende personer sitter nå i styret og i Fagforbundets faggruppe brann: leder Dag Skaseth (bildet), nestleder Bjørn Rønning, kasserer Svein Arne Sørensen, sekretær Jørn Davidsen og styremedlemmer Henrik Haldorsen, Svein Erik Hovde, Frode Andersen og Ole Morten Skogland.

 

I juli begynte Laila Pedersen igjen som kontorsekretær på fylkeskontoret til Fagforbundet Nordland, etter et års permisjon.

 

Erik S. Reinert ble ansatt som seniorrådgiver i Res Publica fra og med juni 2010. Reinert har på frivillig basis vært en del av Res Publica siden oppstarten i 2006. Reinert er økonom med utviklingsøkonomi og økonomisk historie som spesialfelter.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?