Til hovedinnhold

nytt om navn

20.10.2010 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 08.11.2010

Leder i Fagforbundet Radøy og medlem av fylkesstyret iHordaland, Aud Morken driver nå ProsjektGejnvinning i Hordaland. Målet er å hindre at medlemmerfaller ut av medlemsregisteret og kanskje at de ombestemmer segnår det gjelder utmelding.

 

Elin Granvold Skaug i Fagforbundet i Ringsakerer ny plasstillitsvalgt ved Hempa og Vesleparken barnehager.

 

Solbjørg Byberg og Edel Susanne Hetland fra Rogaland tok gull i helsearbeiderfaget. Sølv gikk til Chompoonuch Santong og Hegge Gustafsson fra Hordaland, mens Maiken Langeland Helene Nybråten fikk bronsje.

Solbjørg Byberg og Edel Susanne Hetland fra Rogaland tokgull i helsearbeiderfaget. Sølv gikk til Chompoonuch Santongog Hegge Gustafsson fra Hordaland, mens Maiken Langeland og HeleneNybråten fikk bronsje.

Hanne Larsson og Johanne Førlund Russdal-Hamre fraRogaland er landets beste barne- og ungdomsarbeidere.

Unni Bjerregård Moe begynte sområdgiver i Omstillingsenheten i Fagforbundet. Hun har langerfaring som hovedtillitsvalgt og fagforeningsleder i bydel Stovnerog hun har hatt ulike verv i fylkesorganisasjonen. Iomstillingsenheten skal hun jobbe primært med veiledning ogopplæring av fagforeninger iomstillingsspørsmål, men vil selvsagt også jobbemed metodikk og prosessarbeid.

 

Ann-Iren Thomassen.

Ann-Iren Thomassen startet som rådgiverved Kompetansesenteret i Tromsø 1. oktober 2010. Hun kommerfra UNN HF der hun har vært hovedtillitsvalgt. 

 

Bjørn Erikson.

Bjørn Erikson ble tildeltArbeidsmiljøprisen 2010 under Arbeidsmiljøkongresseni Bergen, 20. oktober. Erikson har tidligere vært leder avArbeidsmiljøavdelinga i LO. Før det arbeida han somyrkeshygieniker.

 

Leder i Zimbabwe Congress of Trade Unions, Wellington Chibebe, fikk Arthur Svenssons internasjonale faglige pris i 2010. Her hilser han på tidligere leder i LO Yngve Hågensen. Til høyre nestleder i Industri Energi og leder i juryen for prisen, Liv Undheim.

Wellington Chibebe, lederen av ZimbabweCongress of Trade Unions, ble tildelt Arthur Svenssonsinternasjonale faglige pris under LO-forbundet Industri Energislandsmøte. Tildelinga er et uttrykk for dyp respekt forCibebes uredde engasjement for faglige rettigheter og demokrati iZimbabwe. Chibebe har blitt arrestert, torturert og fengsla flereganger. Prisen er på 500 000 kroner.

 

Bente N. Halvorsen, tidligere hovedkasserer i LO.

Bente N. Halvorsen har av helsemessigeårsaker blitt fritatt fra vervet som hovedkasserer i LO. Hunvil stå til disposisjon for LO ut kongressperioden.

 

Lederen av Fagforbundet Svalbard, RuneSeljevold, ble valgt til styremedlem i LO Svalbard, somble stifta 26. oktober

 

Fagforbundet Ringerike samlet alle tillitsvalgte påStorefjell i høst. Totalt 35 tillitsvalgte deltok.Lønnsoppgjøret  lokalt og sentralt, verving og omstilling/nedbemanning var tema. Magne Seierslund snakka omengasjement og Herdis Schärer fra kompetansesenteret forØstlandet snakka om omstilling/nedbemanning.Tilbakemeldingene til styret er positive.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?