Til hovedinnhold

Nytt om navn-8728

13.07.2010 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 15.09.2010

 

Margareth Sørensen, leder av Fagforbundet Haugesund Sykehus & HSR

I juli ble Margareth Sørensen valgt til ny leder av Fagforbundet Haugesund Sykehus & HSR.

 

Asbjørn Wahl

Fagforbundets delegat Asbjørn Wahl ble enstemmig gjenvalgt som nestleder av veitransportarbeiderseksjonen til den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) på ITFs verdenskongress, som ble avholdt i Mexico City i agust i år. På den samme kongressen ble australske Paddy Crumlin valgt til ITFs leder for de neste fire åra.

 

Tove Johansen, daglig leder i AOF Norge.

Tove Johansen tiltrådde i stillinga som daglig leder av AOF Norge fra og med 1. september.

 

Ørjan Myrmel

Årsmøtet i Fagforbundet Bergen ga styret fullmakt til å frikjøpe medlemmer/tillitsvalgte til å drifte fagforeninga på heltid. Fra og med 1. juni 2010 er Tonje Knutsen og Ørjan Myrmel frikjøpt til dette arbeidet. Ørjan Myrmel går inn i et 50 prosent verv som organisasjonssekretær. Fra før av er seksjonslederne i fagforeninga frikjøpt en til to dager i uka. Dermed er fagforeningskontoret i Bergen bemanna fra mandag til fredag.

Tonje Knutsen

Tonje Knutsen er frikjøpt på heltid til å være medlemssekretær.

 

Bente Oppberget er ansatt som vikar på kontoret til Fagforbundet Akershus, fordi Nina G. Pettersjon er i permisjon. Oppberget skal hovedsaklig jobbe med Fane 2 og noe regnskap i en 50 prosent stilling.

 

Vasuky Jeyakanthan og Trude Klingenberg arbeider på Skedsmotun bo- og behandlingssenter.

Den 21. juni ble Vasuky Jeyakanthan valgt til ny plasstillitsvalgt på Skedsmotun bo- og behandlingssenter, med Trude Klingenberg som ny vara plasstillitsvalgt. I Skedsmo har det dessuten i løpet av sommeren blitt valgt nye plasstillitsvalgte på følgende steder: Måsan barnehage: Mona Synnøve Anderssen (vara: Aneta Uzieblo), Barnevernet: Susanne Nilsen (vara: Rita Hansen), Kjeller skole: Elisabeth Bremnes og Korshagen boliger: Lise Prestegard.

 

Karin Lund er blitt valgt til leder av Faglig råd for service og samferdsel. Hun jobber som rådgiver i Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon.

 

Trond Gram har begynt som rådgiver i næringspolitisk avdeling i LO. Han har tidligere vært  journalist i Teknisk Ukeblad og klubbleder i NJ-klubben i Teknisk Ukeblad Media.

 

Robert René Hansen, ungdomsrådgiver i LO.

Etter to år som vikar og midlertidig ansatt er Robert René Hansen fast ansatt som ungdomsrådgiver i LO sentralt. Hansen har en fortid som truckfører hos Jøtul ovnsprodusent og klubbleder for Fellesforbundets medlemmer på fabrikken.

 

Maria Wattne er en av medarbeiderne i Fagforbundets informasjonsavdeling og hun  begynte 13. september i et seks måneders vikariat i kommunikasjonsavdelinga til Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA).

 

Tillitsvalgte i Nordre Vestfold gjennomførte et interessant og lærerikt men nokså annerledes Fase 1- kurs i juni. Styret var samlet med hovedtillitsvalgte fra begge kommunene i Nordre Vestfold. I tillegg var nye og gamle tillitsvalgte invitert med. En viktig målsetting var å bli bedre kjent med hverandre og samtidig få mer kunnskap.  Det var 16 deltakere på kurset og det mener fagforeninga er veldig bra med hensyn til størrelsen på foreninga.

 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?