Til hovedinnhold

Fire på gangen

Hva er de største utfordringene i offentlig sektor sett fra ditt ståsted? Det spurte vi om på den globale kvalitetskonferansen i Geneve i oktober.

18.10.2010 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 22.11.2010

Generalsekretær SUNEP-SAS, Venezuela

- Fagforeningene i Venezuela tvinges til å ståpå sidelinja mens offentlig sektor bygges ned ogfagorganiserte trues med fengselsstraffer om de protestereroffentlig. Staten snakker varmt om satsing påoffentlig virksomhet, men i praksis skjer det motsatte. –Lønna svekkes og arbeidsforholda forverres og somrepresentant for de fagorganiserte, er dette ekstra trist åvære vitne til.

 

Denise Jouan, fagorganisert og aktivist(SNCS-FSU), Frankrike.

– Det er hele pakken - politikken som føresundergraver hele velferdsstaten, og det er de offentlig ansatte sommå ta kampen. Ansatte i privat sektor har det endavanskeligere, de har ikke rettigheter på samme måte.Den høye arbeidsledigheten gjør at folk er redde.Frankrike er virkelig i krise.

 

 Marina Irimie, fagorganisert og regionalsekretær for ISKA, Romania

– Jobbtrygghet og ei lønn å leve av. Denkraftige økonomisk nedgangen og forpliktelsene til IMFgjør at regjeringa har kutta lønningene i statenmed 25 prosent og prøvde å redusere pensjoner ogsosiale ytelser med 15 prosent. Offentlig ansatte tjener mindre enn200 euro i måneden. IMF krever videre at antallet offentlig ansatte reduseres med 70 000 innen utgangen av2010, og ved slutten av 2012 skal antallet personer ansatt istaten være redusert med 250 000 . 
 

 
Generalsekretær Greenpeace, fattigdomsaktivist og aktiv i antiapartheidarbeid, Sør-Afrika.

 

– Miljøbevegelsen, fagbevegelsen og frivilligeorganisasjoner må være tøffe og ikkegodta det politikerne gjør, og heller ikke godta dereskrav. Det er vanskelig å se noen positiv utvikling nårpolitikere synes å bare være opptatt medfinanspolitikken, nøysomhet, og kutt i offentligebudsjetter. Utfordringa er å få dem til å tenkehelhetlig og føre en bærekraftig politikk.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?