Til hovedinnhold

Nytt om navn-8715

09.11.2009 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 16.11.2009

Jan Einar Andersen ble kåret tilårets ambulansearbeider under konferansen Ambulanse 2009på Brunstad konferansesenter i Vestfold i oktober. Hanfår blant annet prisen for sitt lange engasjement ogengasjerte undervisning innen fagområdet. Andersen arbeidertil daglig som ledende instruktør i region sør iSNLA. Prisen består av diplom og et gavekort på 10 000kroner gitt av Lærdal Medical.

 

Raymond Turøy, leder av SHS Hordaland

Seksjon helse og sosial (SHS) fikk på landskonferansen nynestleder, Raymond Turøy. Raymond erhjelpepleier og kommer fra vervet som SHS-leder i Hordaland.Nestleder i SHS er 100 prosent frikjøpt så detspennende vervet innebærer mye pendling framover. Nyestyremedlemmer i SHS er Karianne Sten Karlsrud(omsorgsarbeider) og Ole-Johnny Martinsen(ambulansearbeider).

 

Fagforbundet Akershus melder om at MartheDelmark er ny hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Frogn ogGunn Krogstad er ny leder og hovedtillitsvalgt(60%) i Fagforbundet Rælingen. I tillegg er TrudeStavheim hovedtillitsvalgt i 40 % i Rælingen.

 

Christi-Ane Johansen, Buskerud, sentralt ungdomsutvalg

Leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Buskerud,Christi-Ane Johansen (bildet) er valgt inn sommedlem i det sentrale ungdomsutvalget. I tillegg er hun medlem i LOBuskerud og nestleder i Fagforbundet Nedre Eiker.

 

Venke Anny Nes, Aust-Agder; SKA-styremedlem

Seksjon kontor og administrasjon (SKA) valgte nye styremedlemmerpå sin landskonferanse; Venke Anny Nes(bildet), Tine Kristoffersen og EspenS. Petersen.

 

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) har valgt  nynestleder og nye styremedlemmer. Nestleder er TorDahle (miljøterapeut) og nye styremedlemmer erMay-Britt Sundal (barne-og ungdomsarbeider),Ronny Bekken Larsen (klubbleder), IngerStrand (fagarbeider gravlund) og SteinarMolvik (idretts- og fritidskonsulent).

 

Seksjon samferdsel og teknisk (SST) har valgt to nyestyremedlemmer:

Ingunn R. Jacobsen (leder av FrisørenesFagforening) og

 

Ingvild Bø Moberg, SST

Ingvild Bø Moberg fra Akershus.

 

Fagforbundet Øyer har fått følgende nyetillitsvalgte: Grete K. Moen er nyplasstillitsvalgt i Mosjordet Barnehage på Tretten ogIngunn S. Opsalhagen er nyplasstillitsvalgt på rådhuset. Fagforbundet Øyerhar også valgt følgende seksjonsstyrer:

SHS: Grethe Holst, leder/HTV,Åshild Andresen og Lill ToveAarstein.

SST: Gunnhild Nordby, leder, Gunni N.Harjo og Solvår O.Bjørnhaug.

SKKO: Lillian Lysbakken, leder, Grete KMoen og Ellen K Brandbyge.

SKA: Synøve Bratt, leder, IngunS Opsalhagen og Anne Kook.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?