Til hovedinnhold

nytt om navn-8723

18.05.2010 av Anders Hamre Sveen
Sist oppdatert: 21.06.2010

 

Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Tromsø

Line Therese Arvesen er ny leder av ungdomsutvalget ogungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Tromsø, etter atSynnøve Haldorsen  byttet forbund på grunn avjobbskifte. John Løkke Jensen er nestleder avungdomsutvalget i Fagforbundet Tromsø.

 

Lisbeth Nyborg tar over som leder av FagforbundetKommunerevisjon i Oslo fra og med 1. juli.

 

 

Økonomi og utredninger i Fagforbundet

Fanny Voldnes begynte å jobbe for Fagforbundet 18. mai.Hun jobber med økonomi og utredninger, p.t. knyttet tilArbeidsutvalget sin stab. Hun kommer fra stillinga som nestleder inæringspolitisk avdeling i LO.

 

Vidar Evje, sekretær i Arbeidsutvalget i Fagforbundet Oslo.

Fagforbundet Oslo har fått nytt medlem i Arbeidsutvalget.Vidar Evje har overtatt som sekretær etter Arne Halaas. Evjekommer fra Fagforbundet Søndre Nordstrand, og er tidligerehovedverneombud i Oslo kommune.

 

Tom Espen Johansen er ansatte ved kompetanseseteret forØstlandet. Han fritas derfor fra vervet som 2. vara tilLandsstyret. 

Ruth Thomsen fra Fagforbundet Østfold er valgt som ny 2.vararepresantant til Landsstyret fra Østfold for resten avlandsmøteperioden.

Ruth Thomsen, medlem av ungdomsutvalget sentralt og nestleder i Fagforbundet Moss

 

Trond Helland, fylkesleder Rogaland

Trond Helland er valgt til fast representant til styret iKommunal Kompetanse med Gunn Elin Flakne som personlig vara.Gunn Elin Flakne, valgkampansvarlig, Sør-Trøndelag

 

 

Fylkesmesterskapet i helsefag i Akershus er arrangert fortredje gang. Seks lag konkurrerte om å bli fylkets bestehelsearbeiderteam. Tina og Ann Emilie fra Strømmenvideregående vant og skal videre til NM på Lillehammeri oktober.

 

Binish Butt har begynt i en 50 % stilling somkontorsekretær i Fagforbundet Oslo.

 

Torunn Hasle har tiltrådt som ny leder av LHLspersonalforening

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?