Til hovedinnhold

Min hverdag: Rolv Skirbekk

Rolv Skirbekk ble født i 1936, og har lang fartstid i fagbevegelsen.

Rolv Skirbekk ble født i 1936, og har lang fartstid i fagbevegelsen. (Foto: Nils Fredrik Hansen)

Under samme tak: Under Fagforbundsukene i år var Rolv Skirbekk med nestleder Geir Mosti på bedriftsbesøk på sykehuset på Elverum. Skjønt; Rolv er ikke fremmed for verken sykehuset eller Fagforbundet.

25.10.2010 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 25.10.2010

Han ble sjøl født på Elverum sykehus i 1936, elleve år etter at det åpnet. Seinere jobba han samme sted i 30 år. Han har vært leder av Fagforbundet Hedmark i 22 år, og er fortsatt styremedlem i lokalforeninga si.

Han framstår ikke som en knallhard fagforeningsleder, men snarere som en mild og litt undrende mann. Det betyr ikke at mannen ikke har sterke meninger og et stort samfunns- og ikke minst sykehusengasjement. Det er fint å møte mennesker som kan sette ting i perspektiv. Og det kan Rolv.

– Jeg ser at argumentet om å samle kompetanse er sentralt i dagens sykehusdebatt, sier han.
– Jeg tror ikke det er gæærnt, altså, men her har vi vært før, slår han fast.

Elverum sykehus ble oppretta for å samle kompetanse "under samme tak" som fylkeskommunalt sykehus på 20-tallet. Og på 70-tallet kom en kongelig resolusjon med samme formål - å samle kompetansen under samme tak. Den gangen som Sentralsykehus for Hedmark.

– Debatten gjentar seg, mener Rolv, som liker dårlig den utviklinga han ser.
– Det som er nytt er at det ikke er noen politisk styring lenger. Det bekymrer.
– Tidligere var det åpne debatter. Nå forvalter og flytter administrasjonen rundt på større verdier enn de det var grundige politiske debatter om tidligere. Nå fattes bestemmelser med store konsekvenser uten den minste debatt.

Rolv liker det ikke. Han mener nettopp fraværet av politisk styring er et av de største problemene i dagens sykehusdebatt. Det fører til ansvarsfraskrivelse og mindre åpenhet.
– Jeg veit ikke om sykehusene og helseforetakene bør tilbake til fylkestinget eller ikke, men det som skjer nå har ingenting med demokrati å gjøre, sier Rolv Skirbekk bestemt.

Det er ikke ofte vi møter mennesker som både er prinsipielle og åpne samtidig. Kanskje kommer det med alderen, kanskje er de sånn på Hedmarken - uansett er Rolv Skirbekk et levende bevis på at du ikke går ut på dato selv om du går ut av arbeidslivet. Og et bevis på at alle har med seg viktig kompetanse og kunnskap som Fagforbundet både lokalt og sentralt kan bruke i arbeidet sitt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?