Til hovedinnhold

Nyheter

Fagforbundet-advokatene Morten Mønnich (t.v.) og Kjetil Edvardsen har i en årrekke ført saker for medlemmer som har vært rammet av ulovlige arbeidsforhold i private omsorgsselskaper. Her i forbindelse med Stendi-saken i 2019.

Medlemmer tilkjent millionbeløp etter ny seier for Fagforbundet

Tre av Fagforbundets medlemmer i det private omsorgsselskapet Recoveryakademiet er tilkjent syv millioner kroner i etterbetaling av lønn, overtid og feriepenger. Dommen føyer seg inn i rekken av saker der omsorgsselskaper har blitt dømt for ulovlig praksis med feilklassifisering av arbeidstakere.

Illustrasjon.

Vant sak om treårsregelen og lønn

Fagforbundet vant nylig fram i en sak i Agder tingrett for et medlem ved Sørlandet sykehus. Retten kom fram til at arbeidsgiver hadde opptrådt lovstridig ved å tilby lavere lønn da medlemmet hadde vært ansatt i mer enn tre år og skulle få fast ansettelse.

Illustrasjon.

Sparket hovedverneombud vant søksmål mot Ikea

Hovedverneombudet ble fratatt verv og fikk sparken. Nå får han 636 000 kroner i erstatning fra møbelgiganten.

Hvis Ikea vinner fram i denne saken frykter Handel og kontor en jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmer og sier sin mening. Illustrasjon.

Sparket hovedverneombud saksøker Ikea

15.mai startet rettssaken mellom et hovedverneombud som ble fratatt sitt verv og avskjediget fra sin stilling, og møbelgiganten Ikea i Oslo tingrett. Saken har fått stor oppmerksomhet, og store deler av LO er med på å vise sin støtte.

Illustrasjon.

Apotekansatt mistet jobben

Fagforbundet tapte en sak i Frostating lagmannsrett på vegne av en apotekansatt som ble oppsagt på grunnlag av høyt sykefravær over tid.

Illustrasjon skjørt

Skjørtedom kan gå helt til Høyesterett

LO juridisk tapte nylig en sak i lagmannsretten, hvor spørsmålet var om en arbeidstaker ble diskriminert på grunn av sitt kjønn og religion ved at hun ble nektet å benytte seg av ankellangt skjørt i sitt arbeid som renholder. Nå ankes den til Høyesterett.

Illustrasjon.

Gjennombrudd for brannfolk med kreft

En fersk kjennelse i Trygderetten gir nytt håp for brannfolk som har blitt kreftsyke av jobben.

I front for et viktig gjennomslag for brannmenn og yrkesskadeerstatning: brannmann Tore Vassbotn.

Blærekreft er godkjent som yrkesskade for brannfolk: – Et gjennombrudd

Fagforbundet og brannmann Tore Vassbotn har vunnet fram i Trygderetten. Det kan bety mye for andre brannfolk med kreft.

Illustrasjon.

Ny seier i Stendi-saka

Fagforbundet har nok en gang vunnet over omsorgsgiganten i et massesøksmål. Krav om feriepenger var hoved­spørsmålet.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Fikk medhold i krav om økt stilling

En pleiemedarbeider ansatt i en kommune på Østlandet krevde stillingsutvidelse etter å ha jobba mer enn avtalt. Tingretten har nå gitt henne medhold.

Kvinnelig lærer i et klasserom med barn

Venter på høyesterettsdom om midlertidig ansettelse

En grunnskolelærer krevde fast stilling i kommunen etter over tre år som lærervikar. Fordi hun mangler lærerutdannelse, sa kommunen nei og fikk medhold først i tingretten, så i lagmannsretten. Saken var oppe i Høyesterett 20. og 21. september.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Anke i «brannmann-saken» sluppet inn for Høyesterett

Fagforbundet saksøkte staten på vegne av brannmannen som ikke fikk godkjent kreftsykdom som yrkesskade. Nå har saken sluppet gjennom nåløyet til Høyesterett.

Får 1,67 millioner etter 13 års kamp

En barne- og ungdomsarbeider sto i fare for å bli lam eller dø etter å ha blitt slått ned på jobb. I 13 år kjempet hun for å få erstatning.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Medleverturnus: Fagforbundet tapte i Arbeidsretten

LO og Fagforbundet fikk ikke medhold i at medleverturnus er tariffstridig. Ansatte i Human Care AS og Olivia Solhaugen AS jobber i snitt opp mot 60 timer i uka, langt utover arbeidsmiljølovens grenser.

Fagforbundet anker kreftsak til Høyesterett

Da Henry Sørensen fikk avslag på søknaden om å få godkjent kreftsykdom som yrkesskade, fikk det dramatiske følger for flere enn han. Trygderetten snudde i spørsmålet om det er sannsynlig at brannyrket gir risiko for prostatakreft. Fagforbundet har derfor saksøkt Staten.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Søksmål om medeleverturnus skaper konflikt og kan endre praksis

Fagforbundet og LO har gått til sak mot NHO service og handel og tre selskaper: Human care ung as, Human care bo as og Olivia Solhaugen as. Stridens kjerne er om fagforeningene skal godkjenne medleverturnuser, eller om de private bedriftene selv kan lage ordninger med inntil 60 timers gjennomsnittlig arbeidstid per uke.

Fagforbundet med viktig likestillingsseier i arbeidsretten : Fikk bekreftet at graviditet har et særskilt vern sammenlignet med annen type fravær.

Barne- og ungdomsarbeider ble nektet foreldrepermisjon med lønn

Likestillingsseier i arbeidsretten: Et medlem i Fagforbundet som var i foreldrepermisjon, ble gravid på nytt. Hun hadde svangerskapsrelatert fravær og ferie fram til den nye foreldrepermisjonen startet. Da hun søkte om lønn under permisjon, sa kommunen nei.

Brannmenn har lenge kjempet for å få yrkesskadeerstatning som følge av at de er mer utsatt for visse typer kreft enn andre

Yrkesskadeerstatning for brannfolk med kreft

Fagforbundet går til sak mot staten for å sikre brannfolk at kreft gir rett til yrkesskadeerstatning. En tragisk sak fra Bergen har aktualisert en kamp Fagforbundet har kjempet lenge.

Dommen

Hadde 19 kontrakter - fikk fast jobb etter sju år

Et medlem i Fagforbundet hadde 19 kontrakter ved Trøndelag teater, den første i 2014. Etter sju år som midlertidig har hun nå endelig fått fast jobb og erstatning. Men det måtte en rettssak til.

Dommen

Konsulenter hadde krav på ansettelse – får erstatning

Stendi/Aleris anker ikke de viktigste delene av dommen til høyesterett. Det gjelder blant annet spørsmålet om oppdragstakere hadde krav på fast ansettelse eller ikke. Dermed blir lagmannsrettens kjennelse om at de var å anse som ansatte stående.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?