Til hovedinnhold

Anke i «brannmann-saken» sluppet inn for Høyesterett

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Fagforbundet saksøkte staten på vegne av brannmannen som ikke fikk godkjent kreftsykdom som yrkesskade. Nå har saken sluppet gjennom nåløyet til Høyesterett.

25.08.2022 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 08.09.2022

Oss tillitsvalgte har tidligere skrevet om Henry Sørensen som jobba 15 år som røykdykker i Bergen fra 1965 til 1980. I voksen alder fikk han påvist prostatakreft, og Fagforbundet mener dette kommer som følge av brannrøyk og kjemikalier han ble eksponert for gjennom sin karriere som brannmann.

Nei fra NAV

Sørensen søkte derfor yrkesskadeerstatning fra NAV. Trygderetten har tidligere avsagt flere kjennelser hvor prostatakreft var godkjent som yrkessykdom. Overraskende nok avslo likevel NAV kravet fra Sørensen. Trygderetten ga NAV medhold i saken da anken ble behandlet i 2019, i strid med tidligere kjennelser.

Fagforbundet bestemte seg derfor for å ta saken videre til lagmannsretten for å prøve saken for domstolen. Dessverre med skuffende resultat. Dommen fra Gulating lagmannsrett i vinter ga NAV medhold. Fagforbundet er sterkt uenig, og anket derfor saken videre til Høyesterett.

Med hjemmel i tvisteloven § 19-2 annet ledd traff Høyesterett denne beslutningen 20. juni i år:

Høyesterett skal vurdere om prostatakreft er et sykdomsbilde som er «karakteristisk og i samsvar» med det som den påvirkningen brannmenn utsettes for i arbeidet, «kan fremkalle» med bakgrunn i folketrygdloven § 13-4 annet ledd bokstav a.

Skal vurdere årsakssammenheng

Partene er enige om at saken krever ytterligere sakkyndighet. Forberedende dommer oppnevnte sakkyndig overlege, etter forslag fra Fagforbundets advokat, og fastsatte mandat i samsvar med partenes ønske.

Ifølge mandatet skal den sakkyndige blant annet redegjøre for om det er forskning som viser årsakssammenheng mellom eksponering i brannmannyrket og risiko for ulike kreftdiagnoser, herunder risiko for prostatakreft. Sakkyndig skal også vurdere om det alminnelig aksept i det medisinske fagmiljøet for at det er en årsakssammenheng mellom brannmannyrket og prostatakreft.

Det bes angitt om det er eksponeringer eller blanding av eksponeringer som gir prostatakreft: Er det kjente ytre/miljørelaterte årsaker til sykdommen, herunder årsaker knyttet til den eksponering brannmenn kan ha blitt utsatt for, gjennom brannrøyk, støv, gasser, dieseleksos og skiftarbeid?

Overhyppighet

I mandatet konstaterer Høyesterett at: «Brannmenn har en overhyppighet av prostatakreftdiagnoser», og retten vil ha redegjort for om hele eller deler av denne overhyppigheten skyldes at brannmenn tester seg tidligere og/eller oftere enn normalbefolkningen.

Den sakkyndige skal også redegjøre for kunnskapen man har om brannmenn og diagnostisert prostatakreft. Høyesterett ønsker blant annet svar på om:

  • Brannmenn diagnostiseres med mer eller mindre aggressiv prostatakreft?
  • Brannmenn har høyere dødelighet av prostatakreft?
  • Er det en overhyppighet av brannmenn som får diagnostisert flere kreftformer i tillegg til prostatakreft?

Ankeforhandlingen er berammet til 11.-12. oktober 2022.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?