Til hovedinnhold

Vant sak om treårsregelen og lønn

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Mostphotos / Fagforbundet)

Fagforbundet vant nylig fram i en sak i Agder tingrett for et medlem ved Sørlandet sykehus. Retten kom fram til at arbeidsgiver hadde opptrådt lovstridig ved å tilby lavere lønn da medlemmet hadde vært ansatt i mer enn tre år og skulle få fast ansettelse.

02.10.2023 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 10.10.2023

Da den ansatte passerte treårsgrensen (jfr. § 14-9 i AML), som gir rett til fast ansettelse, valgte arbeidsgiver å tilby lavere lønn enn hva den ansatte hadde hatt i stillingen som hun fylte midlertidig. Den ansatte hadde hatt en stabil tilknytning til Sørlandet sykehus (SSHF) i en treårsperiode, i full stilling som miljøterapeut.

Adgang til å gi ny lønn?

Da arbeidsgiver skulle finne en ledig stilling til medlemmet fordi hun nå var å anse som fast ansatt, mente de at de kunne fastsette lønna ut fra det de syntes var riktig for stillingen de fant. 

Arbeidsgiver tok derfor vekk et tillegg den ansatte hadde hatt i stillingen hun fylte som midlertidig ansatt, og som var gitt for å tilgodese formell kompetanse. I stedet gav de medlemmet et annet tillegg som var 15 000 kroner mindre per år. Arbeidsgiver mente arbeidsgivers styringsrett ga grunnlag for endringen i lønn.

Omfattet av stillingsvernet

Retten mente at det klare utgangspunktet her må være at samtlige av de lønns- og arbeidsvilkår arbeidstakeren hadde ved passeringen av treårsgrensen er omfattet av stillingsvernet. Utenfor de rene oppsigelsestilfellene må ensidige endringer av disse vilkårene enten skje innenfor rammen av arbeidsgiverens styringsrett eller gjennom en «endringsoppsigelse» (oppsigelse av opprinnelig stilling kombinert med tilbud om ny stilling).

Arbeidsgiver mente at den ansattes stillingsvern i denne saken ikke omfattet det faste årlige
lønnstillegget ettersom det var en særskilt kompensasjon uten forankring i konkrete
kompetansebehov i stillingen. Retten var uenig.

Uttelling for relevant videreutdanning

Det er mulig at et avtalt lønnselement kan være så løsrevet fra den tidligere
midlertidige stillingen at den ikke anses omfattet av stillingsvernet. Det er også mulig å tenke seg at arbeidsgiveren har rett til endring av lønnstillegg i selve arbeidsavtalen. Ingen av delene var tilfelle her og det framgår klart av både den signerte arbeidsavtalen og
lønnsfastsettelsesskjemaet at SSHF ønsket å kompensere den ansatte for relevant videreutdanning med et fast årlig lønnstillegg. Det ble også kommunisert til den ansatte i forkant av avtaleinngåelsen.

Retten fant det derfor klart at SSHF i denne saken ikke hadde lovlig adgang til å sette
ned lønna i kraft av styringsretten.

Får etterbetalt lønn og pensjon

Dom i saken falt 8. september og medlemmet får etterbetalt 84 164 kroner i lønn (med feriepengetillegg og forsinkelsesrente). Sørlandet sykehus HF plikter å avlønne medlemmet med et fast årlig lønnstillegg på 45 000 kroner i hennes nåværende stilling som miljøterapeut og etterbetaler pensjonspremie. Partene dekker egne sakskostnader, da det også forelå et krav om at det faste tillegget skulle være dynamisk, som Fagforbundet ikke vant fram med.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?