Til hovedinnhold

Godkjent yrkesskade på vei fra hjemmekontor

Ensombrukerkrykker

En fersk dom setter ord på hva som skal til for å være yrkesskadedekket på vei fra hjemmekontor. (Foto: Mostphotos)

En fersk kjennelse fra Trygderetten sier mye om hva som skal til for at man er yrkesskadedekket selv om man ikke er innenfor kontorets fire vegger.

13.03.2024 av André Haugen
Sist oppdatert: 05.04.2024

Saken gjaldt en kokk som begynte arbeidsdagen hjemmefra med å bestille matvarer før hun dro til jobben. Der snublet hun i en bolt ved parkeringsplassen og ble alvorlig skadet.
Men var det da en yrkesskade? Nei, mente NAV.

Tre vilkår

Hovedspørsmålet i saken var om medlemmet var yrkesskadedekket etter Folketrygdloven § 13-6. I paragrafens andre ledd er det tre vilkår: Skaden må ha skjedd «i arbeid», «på arbeidsplassen» og «i arbeidstiden».

NAV mente vilkåret om at skaden må ha skjedd «på arbeidsplassen» ikke var oppfylt. En parkeringsplass som er åpen for allmennheten vil nemlig ikke være innenfor dette vilkåret.

Brostein og plen

Medlemmet og Fagforbundets forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby, som representerte henne, la imidlertid fram bilder som viste at parkeringsplassen var skiltet som privat, forbeholdt ansatte og besøkende og at den var avgrenset med plen og brostein.

Rønning-Aaby viste også til at det var vaktmester på arbeidsplassen med ansvar for vedlikehold av parkeringsplassen og til NAVs rundskriv R13-00 hvor det er uttalt at det er naturlig å si at arbeidstaker er yrkesskadedekket på områder arbeidsgiver har vedlikeholdsansvar for.

På bakgrunn av dette mente retten at det var flere ting som talte for å anse parkeringsplassen som en del av arbeidsplassen.

Ett vilkår trumfet

Trygderetten mente imidlertid at det var unødvendig å ta endelig stilling til parkeringsplassen, fordi medlemmet var «i arbeid» – og dermed uansett yrkesskadedekket.

Her viser retten til tidligere praksis i Høyesterett og siterer blant annet:
«Når skaden har skjedd utenfor arbeidsstedet, blir det i praksis i stor grad foretatt en samlet vurdering med hovedvekt på vilkåret «i arbeid». Dersom dette vilkåret er oppfylt, vil arbeidsstedet anses for å være midlertidig flyttet.»

Mens NAV hevdet at det ikke var noe som skulle tilsi at medlemmet hadde et etablert hjemmekontor, slik at reisen kunne sies å være en reise mellom arbeidssteder, avviste retten dette.

Forbundsadvokat Rønning-Aaby viste til at det var avtalt med arbeidsgiver at medlemmet startet dagen med hjemmekontor, ettersom det var ombygging på arbeidsplassen og derfor ikke tilgjengelig kontor. Dette la også retten til grunn og konkluderte med at medlemmet var «i arbeid» og dermed yrkesskadedekket.

Hjemmekontoret må være nødvendig

– Konklusjonen er at du i utgangspunktet er dekket på hjemmekontor dersom denne er avtalt med arbeidsgiver, sier forbundsadvokat Rønning-Aaby, som representerte medlemmet.

Men:
– På reise mellom hjemmekontor og fast arbeidsplass er det snevret noe inn, ved at behovet for at man starter på hjemmekontor må dokumenteres ved at dette var nødvendig. I denne saken bekreftet arbeidsgiver dette, og dermed fulgte Trygderetten den vurderingen, sier Rønning-Aaby.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?