Til hovedinnhold

Medlemmer tilkjent millionbeløp etter ny seier for Fagforbundet

Fagforbundet-advokatene Morten Mønnich (t.v.) og Kjetil Edvardsen har i en årrekke ført saker for medlemmer som har vært rammet av ulovlige arbeidsforhold i private omsorgsselskaper. Her i forbindelse med Stendi-saken i 2019.

Fagforbundet-advokatene Morten Mønnich (t.v.) og Kjetil Edvardsen har i en årrekke ført saker for medlemmer som har vært rammet av ulovlige arbeidsforhold i private omsorgsselskaper. Her i forbindelse med Stendi-saken i 2019. (Foto: Birgit Dannenberg)

Tre av Fagforbundets medlemmer i det private omsorgsselskapet Recoveryakademiet er tilkjent syv millioner kroner i etterbetaling av lønn, overtid og feriepenger. Dommen føyer seg inn i rekken av saker der omsorgsselskaper har blitt dømt for ulovlig praksis med feilklassifisering av arbeidstakere.

30.11.2023 av André Haugen
Sist oppdatert: 05.12.2023

De tre medlemmene var tidligere konsulenter i det private omsorgsselskapet Recoveryakademiet. En fersk dom fra Eidsivating lagmannsrett slår fast at de har krav på etterbetaling, da de var feilklassifisert som selvstendig næringsdrivende i stedet for ansatte.

Medlemmene jobbet opptil flere uker i strekk uten at det var etablert en lovlig arbeidstidsordning, og fikk derfor betalt mye mindre enn de hadde rett på. Som feilklassifiserte mistet de også retten til feriepenger og sykepenger.

Arbeidsgivers ansvar

Recoveryakademiet forsøkte å få beregnet etterbetaling basert på hvilke arbeidstidsordninger konsulentene sannsynligvis ville ha inngått dersom selskapet hadde fulgt loven og klassifisert dem korrekt. Dette avviste retten.

– Lagmannsretten er tydelig på at det er arbeidsgiver, og ikke arbeidstaker, som står ansvarlig for riktig klassifisering, og at det derfor er arbeidsgiver som skal bære den økonomiske risikoen av sin egen feil, sier forbundsadvokat Morten Mønnich, som har ført saken på vegne av medlemmene.

Etterbetalingskravene ble derfor beregnet etter lovens hovedregel om overtid etter 9 timer, og dermed ble også overtidskravene svært høye.

Dessverre er ikke saken mot Recoveryakademiet unik. Fagforbundets advokater har etter hvert fått omfattende erfaring med lignende saker, der medlemmer har fått tilkjent etterbetaling av store beløp.

Hundrevis har fått hjelp

– Vi er fornøyd med at Eidsivating lagmannsrett i en klar og enstemmig dom følger opp Borgarting lagmannsretts dom i Stendi-saken, i en langt på vei tilsvarende sak. Begge sakene er innenfor samme bransje, hvor denne ulovlige praksisen med feilklassifisering av arbeidstakere har vært et utbredt fenomen, sier Mønnich.

Forbundsadvokaten viser til saken der 22 omsorgsarbeidere i Stendi vant fram med krav om etterbetaling etter feilklassifisering som selvstendig næringsdrivende. I kjølvannet har Fagforbundet representert hundrevis av personer i saker som gjelder tilsvarende lovbrudd i den samme bransjen.

– Dette føyer seg inn i en etter hvert lang rekke av dommer om samme tema, som nå også skal behandles på nytt av Borgarting lagmannsrett i en ny omkamp med Stendi som omhandler feriepenger, sier Mønnich.

Ankefristen i Recoveryakademiet-saken er ikke utløpt, og dommen er derfor ikke rettskraftig.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?