Til hovedinnhold

Sparket hovedverneombud vant søksmål mot Ikea

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Trude Tjensvold.)

Hovedverneombudet ble fratatt verv og fikk sparken. Nå får han 636 000 kroner i erstatning fra møbelgiganten.

23.08.2023 av André Haugen
Sist oppdatert: 24.08.2023

I forrige nummer av OSS Tillitsvalgte kunne du lese om hovedverneombudet som saksøkte Ikea. Først ble han fratatt verv som sentralt hovedverneombud, deretter fratok møbelkjeden ham vervet som hovedverneombud ved varehuset han jobbet i. Så fikk han sparken og mistet dermed vervet som nestleder i HK-klubben ved varehuset.

21. august kom dommen fra Oslo tingrett. Den slår fast at han ble urettmessig avskjediget, og at beslutningene om å frata ham vervene var ugyldige. Ikea ble dømt til å betale over 600 000 kroner i erstatning til den ansatte og over 200 000 i advokatutgifter.

Ikea har blant annet begrunnet den øyeblikkelige avskjeden ved å hevde at hovedverneombudet hadde samarbeidsproblemer, fikk varsler mot seg og hadde en generelt negativ adferd. Hovedverneombudet får kritikk av retten, som likevel konkluderer med at avskjeden var urettmessig:

– Retten finner ikke at de forholdene som er angitt som begrunnelse for avskjeden (…) utgjør grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsforholdet, heter det i dommen.
Hovedverneombudet har også ment at han har blitt utsatt for «utilbørlig» opptreden i strid med arbeidsmiljøloven ­ § 4-3, blant annet på grunn av hvordan en ekstern granskingsprosess ble gjennomført. Rettens flertall avviser dette, men omtaler granskingsprosessen som «uheldig». Dommerne viser til at tillitsvalgte burde vært involvert, og at en av advokatene i granskingsutvalget hadde tilknytning til Ikea, «som har bidratt til å skape usikkerhet og tvil om granskingen er tilstrekkelig uavhengig og objektiv».

Kan ikke frata verv

Et sentralt spørsmål i saken er om arbeidsgiver i kraft av styringsretten kan avsette et verneombud som, etter arbeidsgivers syn, ikke fungerer i rollen. Retten kommer altså til at arbeidsgiver ikke kan avsette et verneombud.

Dommerne viser til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – den såkalte OLM-forskriften:

– Det er flertallets syn at reguleringen av verneombudsrollen i forskriften tilsier at arbeidsgiver utelukkende er ment å være en passiv mottaker av informasjon om hvem som er valgt som hovedverneombud, heter det i dommen.

Retten viser også til at det i vervet inngår en tydelig kontrollfunksjon innenfor HMS-området.
– At arbeidsgiver skulle kunne frata vervet fra verneombud som er valgt blant og av de ansatte, for eksempel fordi ledelsen opplever dem som brysomme og krevende, ville bidra til å undergrave verneombudets mulighet til å være en kritisk røst og til å ta opp viktige HMS-spørsmål med arbeidsgiver.

Seier for ytringsfriheten

LO-advokat Kathrine Hellum har representert den ansatte. Hun kaller dommen en seier for ytringsfriheten.

– Hvis verneombud ikke kan ytre seg kritisk om arbeidsforholdene, vil det skape et dårlig arbeidsmiljø for ansatte i Norge og bedrifter, og arbeidstakere vil være skadelidende, sier Hellum til HK-Nytt.

I skrivende stund har ikke Ikea bestemt seg for om de vil anke. Saken må i så fall ankes innen 21. september.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?