Til hovedinnhold

Ny seier i Stendi-saka

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Trude Tjensvold.)

Fagforbundet har nok en gang vunnet over omsorgsgiganten i et massesøksmål. Krav om feriepenger var hoved­spørsmålet.

25.01.2023 av André Haugen
Sist oppdatert: 01.02.2023

I forbindelse med den knusende dommen i 2021, der 22 medlemmer av Fag­forbundet fikk etterbetalt over 1 million kroner hver i gjennomsnitt, har ytterligere 194 omsorgsarbeidere gått til sak med tilsvarende krav.

Inngikk forlik

Like før tingretten skulle behandle saken, aksepterte Stendi at også de nye saksøkerne skulle behandles som arbeidstakere, ikke som selvstendig næringsdrivende. Derfor ble det inngått forlik med saksøkerne om etterbetaling av flere ytelser. Stendi ville likevel ikke imøtekomme kravene om blant annet etterbetaling av feriepenger.

Spørsmålet tingretten i denne dommen tok stilling til, var om feriepenger som var opptjent tre år forut for stevning var foreldet. De eldste kravene var fra 2008. Dommen fra Oslo tingrett falt 22. desember.

Retten mente at det avgjørende for utbetaling av feriepenger for ikke-avviklet ferie som overføres etter ferieloven § 7 nr. 3, er når ferien faktisk er avviklet.

Ikke avviklet ferie

Retten kom også fram til at omsorgsarbeiderne ikke avviklet ferie fordi de var feilklassifisert som oppdragstakere, og det «i hvert fall ikke skyldes forhold på saksøkernes side». Ifølge loven skal ferien overføres når den ikke er avviklet i tråd med ferieloven.

Fordi feriepengene aldri ble utbetalt, konkluderte retten med at ferien aldri egentlig ble avviklet.

«Det er helt sentralt at ferien er betalt for at retten til ferie skal ha tilstrekkelig verdi for arbeidstaker», heter det i dommen. Retten påpeker at det er lang tradisjon i norsk rett for at ferie betyr betalt ferie.

«Ferien har aldri blitt avviklet da saksøkerne var ansett som oppdragstakere. Foreldelsesfristen har dermed heller ikke begynt å løpe», skriver retten.

Anker dommen

Stendi ble dømt til å betale feriepengene og forsinkelsesrenter, samt saksøkernes advokatutgifter på omkring 1,6 millioner kroner.

– Våre medlemmer har verken hatt feriefritid eller feriepenger, og Oslo tingrett er enig med lagmannsretten i at slike rettigheter overføres fra år til år. Stendi kjører det samme spørsmålet på nytt for domstolene for å utsette sine betalingsplikter, men løsningen er helt i tråd med Fagforbundets syn på gjeldende rett, sier Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen.

Stendi har varslet at de vil anke dommen fra tingretten.

I tillegg har det altså blitt inngått forlik hvor partene har blitt enige om løsningen for de økonomiske kravene som var yngre enn tre år før stevningstidspunktet, i tråd med dommen fra lagmannsretten i den første Stendi-saka. Disse konkrete løsningene er underlagt taushetsplikt, og man kan derfor ikke si hvor mye de 194 saksøkerne får etterbetalt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?