Til hovedinnhold

Skjørtedom kan gå helt til Høyesterett

Illustrasjon skjørt

Illustrasjon skjørt (Foto: Mostphotos/USER_76523)

LO juridisk tapte nylig en sak i lagmannsretten, hvor spørsmålet var om en arbeidstaker ble diskriminert på grunn av sitt kjønn og religion ved at hun ble nektet å benytte seg av ankellangt skjørt i sitt arbeid som renholder. Nå ankes den til Høyesterett.

22.03.2023 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 28.03.2023

Saken gikk i Borgarting Lagmannsrett mellom renholderen, som er medlem i Fellesforbundet, og Compass Group Norge AS. Renholderen er tilknyttet den delen av Compass Groups virksomhet som leverer renholdstjenester til helsesektoren og jobber på et pasienthotell.

Brukte skjørt i årevis

Renholderen hadde brukt skjørt på jobben siden 2001, først hjemmelagde, som var omsydde uniformsbukser. Siden fikk hun utdelt skjørt fra arbeidsgiver. Ved et tilfelle i 2019 hvor brannalarmen gikk, og renholderen hadde evakueringsansvar for sin etasje, falt hun i trappen. Arbeidsgiver mente fallet var forårsaket av det lange skjørtet og har i etterkant bedt kvinnen om å bruke bukser, ikke skjørt.

Avviste direkte forskjellsbehandling

Arbeidstaker mente at hun som somalisk, muslimsk kvinne rammes spesielt av uniformsreglementet. For somaliske kvinner, i motsetning til en del andre muslimske kvinner, gjelder et religiøst krav om å gå med ankellange skjørt. Lagmannsretten mente imidlertid at også andre etnisiteter vil kunne rammes av uniformsreglementet, og det var derfor ikke grunnlag for å si at reglementet innebærer «skjult» eller tildekket direkte forskjellsbehandling av somaliske muslimske kvinner.
Partene var derimot enige om at det forelå såkalt indirekte forskjellsbehandling. Det kan være praksiser som er iverksatt for å ivareta legitime hensyn, men som faktisk vil ramme en bestemt gruppe. Det kan for eksempel være en blind person som i praksis utestenges fra et kjøpesenter fordi senteret har et forbud mot hunder i lokalene.

Pålegg om bukse var konkret

Det er et vilkår at forskjellsbehandlingen skal være forholdsmessig. I denne saken står arbeidsgivers ønske om å ivareta sikkerheten til den ansatte og andre på pasienthotellet opp mot den ansattes rett til å utøve sin religionsfrihet ved å gå med ankellangt skjørt.

Lagmannsretten mente at begrunnelsen for pålegget om bukse er tilstrekkelig konkret: bruk av lange skjørt er i strid med uniformsreglementet, og risikoen for skade ved bruk av skjørt er for stor. Det påpekes at det er risiko for fallskader, og at en slik risiko vil kunne påføre skader på den ansatte selv og på andre.

Lagmannsretten konkluderte med at forskjellsbehandlingen ikke er uforholdsmessig inngripende. De la særlig vekt på beredskapsoppgaven renholderen har ved evakuering. Et fall i en evakueringssituasjon kan potensielt få store og fatale konsekvenser for personer som bor på pasienthotellet.

Arbeidsgiver vant fram

Dom ble avsagt 27. februar. Lagmannsretten kom fram til at det ikke foreligger direkte forskjellsbehandling etter likestillings- og diskrimineringsloven § 7 og at den indirekte forskjellsbehandlingen etter § 8, er lovlig i medhold av § 9 første ledd.  Arbeidsgiver vant dermed fram med at skjørtebruken var ulovlig, men lagmannsretten uttalte at saken har vært noe tvilsom og til dels prinsipiell, derfor ble ikke sakskostnader tilkjent. Saken blir anket til Høyesterett.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?