Til hovedinnhold

Nyheter

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Pressemelding Fagforbundet teoLOgene: Reforhandlet særavtale om beredskap

Pressemelding Fagforbundet teoLOgene. Reforhandlet beredskapsavtale. HTV for Fagforbundet i rDnk og leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen og nestleder Andreas Fosby har vært i forhandlinger med Kirkerådet angående ny beredskapsavtale. Forhandlingene foregikk over to dager; 8.januar og 2.februar på Kirkens hus. Fremforhandlet avtale trer i kraft fra 1.5.24.

Styret i teoLOgene 2024

Et flott jubileum med fagdag og årsmøte er over. Takk for alle bidrag og deltagelse!

Et fantastisk jubileum med god oppslutning er nå over. Vi ser tilbake på en særdeles hyggelig festkveld, fin messe, interessante bidrag og blikk på fagforeninga. Så ble det gjennomført et godt årsmøte som også er ved veis ende. Det ble gode debatter under bla generaldebatt. Tema som var oppe var blant annet beredskapsordningen og grunnkompensasjon og faglighet i prestetjenesten. Ellers ble Thore Wiig Andersen enstemmig gjenvalgt som leder for foreninga. Takk til alle som kom og alle som bidro. Nedenfor ligger vedtatte dokumenter; yrkespolitisk plattform 2024-2026.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Førjulshilsen 2023 fra leder Thore Wiig Andersen

Kjære medlemmer, kolleger og kamerater! Vi er midt i travel adventstid. Når dette skrives forbereder jeg selv gudstjeneste 2. søndag i advent her i Kristiansand. Jeg vet at tida de fleste av dere står i nå, er særdeles hektisk. Det er julevandringer, skolegudstjenester, juleandakter, forberedelser til høytidens gudstjenester foruten det ordinære løpet med bla begravelser og konfirmantundervisning for mange av dere. Dere gjør en enestående jobb og jeg håper arbeidsgiver gir uttrykk for dette til hver enkelt av dere i denne hektiske tiden.

Leder har etter oppfordring fra enstemmig valgkomite sagt seg villig til å stille seg til disposisjon for gjenvalg to år.

KUNNGJØRING/PRESSEMELDING FRA VALGKOMITEEN I FAGFORBUNDET TEOLOGENE ÅRSMØTET 2024

Leder i valgkomiteen Fagforbundet teoLOgene kunngjør herved at valgkomiteen enstemmig innstiller på gjenvalg for nåværende leder Thore Wiig Andersen til årsmøtet januar 2024.

Felles innlegg Fagforbundet teoLOgene og Creo:Sammen for økt fokus på annerkjennelse av faglighet i Dnk.

Det har over flere år vært debatt knyttet til manglende kirkelig rekruttering spesielt til de kirkefaglige stillingene med høyere utdanning. Det er en bekymring på tvers av de kirkefaglige profesjonene. Vi merker oss et sterkt press mot profesjonsutdanningene.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Påmelding fagdag og årsmøte teoLOgene 23 og 24 januar 2024. Program og saksdokument.

Påmelding til fagdag og årsmøte 23 og 24 januar 2024 . Nå nærmer det seg årsmøtet neste uke. Det er nå ikke mulighet å melde seg på middagen eller få hotell, men du kan melde deg på selve fagdagen og årsmøte innen 22.1.24 kl.12. Gudstjenesten 23. januar er åpen for alle, se sted program. Fagdag og årsmøte er årets høydepunkt for alle medlemmer hos oss. Fagforbundet teoLOgene markerer 25 års jubileum dette årsmøtet og det vil markeres på fagdagen.

Leder og nestleder KM23

Pressemelding Fagforbundet teoLOgene - Kirkemøte 2023.

Her er Fagforbundet teoLOgenes kommentarer etter Kirkemøte 2023:

Leder og nestleder KM23

Fagforbundet teoLOgene på Kirkemøte 2023

I går startet Kirkemøte 2023. Fagforbundet teoLOgene er på plass ved leder i Fagforbundet teoLOgene og HTV for Fagforbundet i rDnk Thore Wiig Andersen og nestleder i foreninga Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby. Leder og nestleder vil bla møte delegater og fremme foreningens syn på viktige saksområder.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Uttalelse til Kirkemøte 2023. Kjære Kirkemøte: Det er ikke for seint å snu i tide!

Fagforbundet teoLOgene har sett innstilling fra Kirkerådet til Kirkemøte, vedrørende kirkelig organisering. I likhet med mange andre kirkelige aktører som har talt tydelig den siste tiden, ber vi nå Kirkemøtet besinne seg og snu i tide. En må nå vise lederskap og avvise Kirkerådets innstilling.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Solidarisk mellomoppgjør i havn

Fagforbundet og de andre LO-forbundene i kirkelig sektor har forhandlet fram et lønnsløft for de ansatte. Resultatet er på linje med oppgjørene i offentlig sektor og sikrer en god lavlønnsprofil både i felles- og menighetsrådene og i rettssubjektet Den norske kirke. 

Uttalelse over bispemøtets vedtak om beklagelse ovenfor mennesker med LHBT + identitet

En beklagelse for tidlig. Fagforbundet teoLOgene ønsker med dette å løfte fram noen problemstillinger knyttet til biskopenes ønske om å ta ansvar for den skammen, utfrysningen og urettferdige behandlingen kirkens ledelse har påført mennesker med LHBT + identitet. Selv om flere av biskopene i Den norske kirke har stått for positive holdninger for mennesker med LHBT + identitet, har andre nåværende biskoper enten tiet, eller direkte bidratt til å skape dype sår hos ansatte og medlemmer av Den norske kirke med LHBT+ identitet.

medlemskontakt og bemanning ved akutt situasjon medlemmer sommer 2023

Sommerferie står for døren. Vi vil ønske våre medlemmer en god sommer og orienterer her hvem medlemmene skal kontakte i teoLOgene sentralt, ved akutte behov i perioden 19 juni-13 august.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Nye fremforhandlede særavtaler i rDnk

Fagforbundet har ved HTV i  rDnk Thore Wiig Andersen vært i forhandlinger med Kirkerådet. Reforhandlingen gjaldt det som tidligere het Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (endringsavtalen) i rDnK, da avtalen ble sagt opp våren 2023. Tirsdag 23 mai 2023 kom partene til enighet om tre nye særavtaler som erstatter denne gamle avtalen. Særavtale om rekrutteringstillegg. Særavtale om virkemidler ved omstilling, endring og nedbemanning. Særavtale om flyttegodtgjørelse for prester.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Høringssvar Høring om revidert plan for kirkelig undervisning og læring

I vedlegget finner du høringsvar fra Fagforbundet teoLOgene sendt til Kirkerådet 12.5.23: Høring om revidert plan for kirkelig undervisning og læring. Er det spørsmål til høringssvaret kontakt leder Thore Wiig Andersen leder@teologene.no/tlf.97692250

Leder Fagforbundet teoLOgene

Felles satser for tilleggslønn i Den norske kirke

Etter fjorårets tariffoppgjør satte riksmekleren ned en nemd for å fastsette nye felles tilleggssatser for alle ansatte i den norske kirke.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

En differensiert landsdekkende avskrivningsordning, for å sikre et landsdekkende faglig kompetent presteskap fremover? 

Utfordringen knyttet til rekruttering til kirkelige stillinger er fortsatt stor, og det utdannes fortsatt altfor få i forhold til behovet. Særlig de vigslede stillingene er utfordrende. Den norske kirke har lagt frem gode rekrutteringsplaner som følges systematisk opp, men rammevilkår knyttet til økonomi, snakkes det etter vårt syn for lite om. 

Leder Fagforbundet teoLOgene

Påskehilsen 2023 fra leder i Fagforbundet teoLOgene

Kjære kamerater og medlemmer. Påskehøytida nærmer seg. Vi har bak oss en hektisk og begivenhetsrik fagforeningstid. Sist gang en del av oss traff hverandre var på fagdag og årsmøte 24 og 25 januar. Jeg ser tilbake på gode dager, der vi traff hverandre, hadde fint faglig og sosialt fellesskap. Fagforeningshverdagen går sin gang, og også kirkeåret.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

1.GANGS KUNNGJØRING: FAGDAG OG ÅRSMØTE FAGFORBUNDET TEOLOGENE 2024 BLIR TIRSDAG 23 OG ONSDAG 24 JANUAR 2024 I OSLO

Styret i Fagforbundet teoLOgene vedtok i sitt styremøte 7.mars 2023 at fagdag og årsmøte for Fagforbundet teoLOgene blir tirsdag 23 og onsdag 24.januar 2024.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Tre høringssvar fra Fagforbundet teoLOgene, vedtatt styremøte 7.mars 2023

På styremøte i Fagforbundet teoLOgene 7.mars 2023 ble det vedtatt tre ulike høringssvar som ble sendt til kirkerådet.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Uttalelse: La oss løfte frem de ulike tjenestenes egenart som nødvendig utfyllende til hverandre heller enn konkurrerende!

Bispemøtet har fattet vedtak angående å bruke ordet «vigsle» prester til tjeneste og ikke «ordinere». Diakonen Eiliv Erikstein uttrykker glede over dette i Vårt land og feirer med marsipankake.  (Vårt Land, 27.02.23). Det er mye en kan si om dette. Vi oppfatter ikke Erikstein som representant for Det Norske Diakonforbund i sine uttalelser. Fagforbundet teoLOgene unner alle våre gode diakonkolleger glede og marispankakefeiring. Samtidig har vi et behov, siden Erikstein synes å tilsløre faktiske forhold, å komme med noen synspunkter på både vedtaket i bispemøtet og Eriksteins fremstilling av saken.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?